czwartek, 24 Maj 2018


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

Działania w Partnerstwie

Sądecka Poradnia Obywatelska

Od 1 października 2013 do dnia 30 września 2014 roku Fundacja EIRO realizuje projekt "Sądecka Poradnia Obywatelska".

Projekt zakłada realizację pakietu działań poradniczych i informacyjnych mających na celu edukację obywateli (mieszkańców miasta Nowy Sącz i powiatu nowosądeckiego) w zakresie ich praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia. Będzie on obejmował realizację 2 głównych zadań merytorycznych:

1.   1. opracowanie i dystrybucję (elektronicznie oraz w wersji drukowanej) praktycznej publikacji o charakterze edukacyjno-informacyjnym nt. „Niezbędnik obywatelski”.

2.   2. utworzenie i prowadzenie Sądeckiej Poradni Obywatelskiej (od 1 stycznia 2014 roku), w ramach której będzie realizowane poradnictwo obywatelskie polegające na pobudzaniu klientów do aktywności oraz uczenia ich samodzielności w dochodzeniu praw, rozwiązywaniu problemów.

Projekt wpisuje się w idee Europejskiego Roku Obywateli 2013 ustanowionego przez UE.

 
FORUM III WIEKU 2013

Fundacja EIRO we współpracy ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Ogólnopolską Federacja Stowarzyszeń UTW już po raz 3 brała udział w organizacji Forum III Wieku – imprezie towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju.

Na dni 4-7 września 2013 roku zaplanowane zostały liczne wydarzenia, w których brali udział goście z Europy, politycy, przedstawiciele licznych organizacji działających na rzecz osób starszych.

Pierwszego dnia odbyła się debata na temat projektu „Założeń długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020” oraz „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2012-2013 – doświadczenia i perspektywy”,

W Krynicy Zdroju w dniu 5 września zorganizowane zostały 2 panele dyskusyjne: „Obywatel Senior. Europejski Rok Obywateli 2013” oraz „Ekonomia przyjazna seniorom”.

W Nowym Sączu w dniu 6 września zorganizowane zostały główne obchody Forum III Wieku, podczas których występowali goście zza wschodniej i południowej granicy, przedstawiciele organizacji działających na rzecz seniorów oraz odbyła się dyskusja nt. profesjonalizacji UTW w Polsce.

W Forum III Wieku w tym roku wzięło udział blisko 200 osób.

 
"Sprawny obywatel" - PO FIO 2013

Projekt "Sprawny Obywatel", realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2013 roku, zakłada realizację zadań, których podstawowa tematyka ogniskuje się wokół zagadnień związanych z rozwijaniem poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego wobec instytucji publicznych, sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki. Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Nowy Sącz oraz powiatu nowosądeckiego ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- bezrobotnych,

- po 50 roku życia i seniorów,

- z niepełnosprawnością,

- kobiet mieszkających w powiecie,

- rodzin z problemami (wielodzietnych, korzystających z pomocy instytucji społecznych)

oraz osób już wykluczonych społecznie.

W projekcie realizowane są 2 zadania:

  1. Utworzenie i prowadzenie Punktu Mentora Obywateli w Nowym Sączu oraz 2 Punktów Powiatowego Mentora Obywateli (PPMO) w Starym Sączu oraz Krynicy Zdroju w ramach, których będzie realizowane bezpłatne poradnictwo obywatelskie oraz elementy rzecznictwa obywatelskiego.
  2. Opracowanie i wydanie 5 broszur informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Masz Prawo” (dla osób bezrobotnych, z niepełnosprawnością, kobiet mieszkających na wsi, osób starszych, rodzin).

Realizacja powyższych zadań umożliwi rozwinięcie poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego wśród mieszkańców miasta Nowy Sącz oraz powiatu nowosądeckiego ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk zagrożonych  wykluczeniem społecznym oraz już wykluczonych społecznie dzięki udzieleniu im bezpośredniej pomocy oraz przekazaniu niezbędnych informacji umożliwiających dotarcie do pomocy i wsparcia w przyszłości.

 
Forum III Wieku 2012

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego od 2011 roku we współpracy z Sądeckim Uniwersytetem III Wieku oraz Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń i Uniwersytetów III Wieku organizuje Forum III Wieku.
Od maja 2012 roku trwają przygotowania do tegorocznego Forum III Wieku, które będzie towarzyszyć Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju.
W dniu 6 września 2012 roku grupa blisko 150 osób – gości Forum III Wieku, wśród których będą przedstawiciele UTW z Polski i zagranicy oraz innych środowisk w tym organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, instytucji kultury, zdrowia,  mediów lokalnych i ogólnopolskich, działających na rzecz aktywizacji starszego pokolenia, będzie uczestnikami dwóch paneli Forum III Wieku w Krynicy Zdrój.
Tematyka zaplanowanych paneli jest następująca:
1.    Integracja Społeczna w Dialogu Pokoleń – Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.
2.    Procesy Demograficzne. Wyzwanie dla NGO o lepszą jakość życia osób starszych.
Sesja Plenarna Forum III Wieku odbędzie się w dniu 7 września 2012 roku na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Sesja obejmie następujące panele:
1.    Profesjonalizacja sektorów UTW w Polsce (panel organizowany w ramach projektu „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce”)
2.    Seniorzy XXI Wieku – Wyzwania i Rekomendacje Działań.
Tego samego dnia zostaną uruchomione stoiska targowe w ramach w projektu „Sądecka Marka Turystyczna na Forum III Wieku 2012” – samodzielny projekt fundacji EIRO.
Następnie odbędą się warsztaty dla liderów UTW organizowane w ramach projektu „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce” dotyczące standardów działania UTW oraz procedur ich wdrażania.
Przewidziane są też liczne spotkania ze znanymi osobistościami związanymi z działalnością UTW z całej Polski, przedstawicielami instytucji państwowych, ministerstw, a także spotkania integracyjne na koncertach i innych występach artystycznych.

Patronaty honorowe objęli m.in.:
Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, Ministrowie, Pełnomocnicy rządu, Województwo Małopolskie, Powiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz

Dodatkowe informacje o powyższym wydarzeniu oraz innych atrakcjach przewidzianych w dniach 5-8 września 2012 roku można uzyskać na stronach:

http://forumtrzeciegowieku.pl

http://.sutw.pl
http://federacjautw.pl/putw/


KaJa

 
Sądecka_Marka_Turystyczna


Od 1 maja do 30 września 2012 roku Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego realizuje projekt dotyczący promocji Sądeckiej Marki Turystycznej na Forum III Wieku 2012.
Działania promujące polegają na opracowaniu katalogu firm i instytucji posiadających certyfikat Sądeckiej Marki Turystycznej, a następnie rozesłaniu ich do około 300 Uniwersytetów III wieku zlokalizowanych na terenie całej Polski.
Kolejnym działaniem promującym będzie przygotowanie stoisk targowych z produktami i usługami opatrzonymi Sądecką Marką Turystyczną, w Miasteczku Galicyjskim w dniu 7 września 2012 roku od godziny 12.30. Wydarzenie to towarzyszy 3-dniowej konferencji Forum III Wieku.
Promocja ofert turystyczno – wypoczynkowych, produktów i innych usług będzie realizowana z myślą nie tylko o sądeckich seniorach, ale także o seniorach z Polski, zagranicy i ich rodzinach.
Tym samym Miasteczko Galicyjskie w tym szczególnym dniu przekształci się nie tylko w „Miasteczko Seniorów”, ale również „Miasteczko Turystyki Sądeckiej”, w którym przy firmowych stoiskach będzie można nie tylko podziwiać produkty i usługi certyfikowane Sądecką Marką Turystyczną, ale także spróbować sądeckich specjałów kulinarnych.

 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 3 z 4

 

Nasi Partnerzy