niedziela, 09 Gru 2018


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

bez nazwy-1

Działania w Partnerstwie

Forum III Wieku - wrzesień 2014

Fundacja EIRO we współpracy ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW już po raz 4 brała udział w organizacji Forum III Wieku – imprezie towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju.

W dniach 3-6 września 2014 roku miały miejsce liczne wydarzenia, w których brali udział goście z Europy, politycy, przedstawiciele licznych organizacji działających na rzecz osób starszych, liderzy UTW z Polski i zza granicy.

Pierwszego dnia odbyła się debata na temat „Polityka senioralna w Polsce – wyzwania XXI wieku”. Po niej odbyła się prezentacja wyników badań dotyczących seniorów: „Zoom na rady seniorów”. Tego samego dnia odbyły się także warsztaty „Rady Seniora – wybrane zagadnienia praktyczne”. Podsumowaniem dnia był występ regionalnego zespołu „Sądeczanie”

Na II dzień Forum III Wieku składał się udział grupy ponad 150 przedstawicieli UTW z Polski w dwóch panelach dyskusyjnych na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju. Temat pierwszego panelu brzmiał: „Seniorzy w społeczeństwie obywatelskim – 25 lat wolności”, a drugi: „Ekonomia przyjazna seniorom, srebrna gospodarka”.

III dzień rozpoczął się wykładem pn: „Zaangażowanie organizacji seniorskich (Age Platform Europe) w poprawę jakości życia seniorów”. Następnie odbyły się dwie debaty pn.: „Aktywne starzenie się społeczeństwa. Jak wykorzystać potencjał osób starszych” i „Regionalne Forum UTW – dobre praktyki w kształtowaniu polityki senioralnej w Małopolsce”. Tego samego dnia po południu odbyły się warsztaty: „Akademia Liderów Małopolskich UTW”.

Ostatniego dnia po śniadaniu odbyło się podsumowanie Forum.

W Forum III Wieku w tym roku wzięło udział łącznie blisko 200 osób.

 
Seniorzy dają Radę!

Projekt "Seniorzy dają Radę!" realizowany od 01.04.2014 do 31.12.2014 roku zakłada realizację pakietu działań badawczych, edukacyjnych i wdrożeniowych skierowanych do seniorów oraz organiozacji seniorskich ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) obejmujących:

1. przeprowadzenie diagnozy stanu wiedzy i postaw seniorów i organizacji seniorskich w zakresie udziału w tworzeniu i działaniu gminnych rad seniorów,

2. organizację i przeprowadzenie cyklu warsztatów pn. "Akademia Obywatels Seniora",

3. animację tworzenia rad seniorów na obszarze realizacji projektu,

4. opracowanie i dystrybucję poradnika pt. "Rada seniorów w praktyce - wybrane zagadnienia",

5. promocja projektu.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu partycypacji społecznej osób starszych poprzez wzrost ich współuczestnictwa w procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym w ramach gminnych rad seniorów.

 

 
Limanowska Poradnia Obywatelska

Od 1 stycznia 2014 do dnia 30 września 2014 roku Fundacja EIRO realizuje projekt "Limanowska Poradnia Obywatelska". Projekt zakłada realizację pakietu działań poradniczych i informacyjnych mających na celu edukację obywateli (mieszkańców miasta Limanowa i powiatu limanowskiego) w zakresie ich praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia. Będzie on obejmował realizację 2 głównych zadań merytorycznych:

  1. opracowanie i dystrybucję (elektronicznie oraz w wersji drukowanej) cyklu praktycznych broszur o charakterze edukacyjno-informacyjnym nt. „Mam prawo”.
  2. utworzenie i prowadzenie Limanowskiej Poradni Obywatelskiej (od 1 stycznia 2014 roku), w ramach której będzie realizowane poradnictwo obywatelskie polegające na pobudzaniu klientów do aktywności oraz uczenia ich samodzielności w dochodzeniu praw, rozwiązywaniu problemów.
 
Sądecka Poradnia Obywatelska

Od 1 października 2013 do dnia 30 września 2014 roku Fundacja EIRO realizuje projekt "Sądecka Poradnia Obywatelska".

Projekt zakłada realizację pakietu działań poradniczych i informacyjnych mających na celu edukację obywateli (mieszkańców miasta Nowy Sącz i powiatu nowosądeckiego) w zakresie ich praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia. Będzie on obejmował realizację 2 głównych zadań merytorycznych:

1.   1. opracowanie i dystrybucję (elektronicznie oraz w wersji drukowanej) praktycznej publikacji o charakterze edukacyjno-informacyjnym nt. „Niezbędnik obywatelski”.

2.   2. utworzenie i prowadzenie Sądeckiej Poradni Obywatelskiej (od 1 stycznia 2014 roku), w ramach której będzie realizowane poradnictwo obywatelskie polegające na pobudzaniu klientów do aktywności oraz uczenia ich samodzielności w dochodzeniu praw, rozwiązywaniu problemów.

Projekt wpisuje się w idee Europejskiego Roku Obywateli 2013 ustanowionego przez UE.

 
FORUM III WIEKU 2013

Fundacja EIRO we współpracy ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Ogólnopolską Federacja Stowarzyszeń UTW już po raz 3 brała udział w organizacji Forum III Wieku – imprezie towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju.

Na dni 4-7 września 2013 roku zaplanowane zostały liczne wydarzenia, w których brali udział goście z Europy, politycy, przedstawiciele licznych organizacji działających na rzecz osób starszych.

Pierwszego dnia odbyła się debata na temat projektu „Założeń długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020” oraz „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2012-2013 – doświadczenia i perspektywy”,

W Krynicy Zdroju w dniu 5 września zorganizowane zostały 2 panele dyskusyjne: „Obywatel Senior. Europejski Rok Obywateli 2013” oraz „Ekonomia przyjazna seniorom”.

W Nowym Sączu w dniu 6 września zorganizowane zostały główne obchody Forum III Wieku, podczas których występowali goście zza wschodniej i południowej granicy, przedstawiciele organizacji działających na rzecz seniorów oraz odbyła się dyskusja nt. profesjonalizacji UTW w Polsce.

W Forum III Wieku w tym roku wzięło udział blisko 200 osób.

 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 3 z 4

 

Nasi Partnerzy