Przejdź do treści

Zarząd Fundacji

Daniel Jachimowicz – Prezes Zarządu Fundacji, prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami unijnymi. Współautor i koordynator wielu projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej min. w ramach programu PHARE 2002, PAOW, ZPORR 2004-2006 oraz POKL 2007-2013. Posiada uprawnienia pedagogiczne, jest wykładowcą – trenerem oraz doradcą z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz źródeł i mechanizmów pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania działalności gospodarczej. Pasjonat motoryzacji. Żona Joanna, córka Oleńka i synek Kamilek.

Katarzyna Borczyk – Wiceprezes Zarządu Fundacji, radca prawny, absolwentka Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Autorka i koordynatorka wielu projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych, w tym ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Banku Polskiego, Województwa Małopolskiego. Doradca i trener w obszarze prawno-organizacyjnych aspektów zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz praw konsumentów.