Przejdź do treści

Platforma EPALE — edukacja dorosłych w Internecie

EPALE (ang. Electronic Platform for Adult Learning in Europe) to utworzona przez Unię Europejską w 2014 roku internetowa platforma służąca do promocji i rozwijania edukacji osób dorosłych w Europie. Platforma ta jest dostępna w języku polskim pod adresem:

https://epale.ec.europa.eu/pl

Z perspektywy seniorskiej organizacji pozarządowej animującej i realizującej w praktyce edukację osób dojrzałych/starszych w szerokim spektrum zagadnień to narzędzie może być niezwykle pomocne. Istnieje wiele sposobów wykorzystania platformy – do najważniejszych można zaliczyć:

  1. Udostępnianie materiałów i zasobów edukacyjnych: EPALE umożliwia tworzenie i udostępnianie różnego rodzaju materiałów edukacyjnych, takich jak artykuły, raporty, prezentacje, filmy, e-booki itp. Na platformie można również znaleźć różne gotowe zasoby, które mogą być użyteczne dla nauczycieli i trenerów pracujących z osobami dorosłymi.
  2. Współpraca i wymiana doświadczeń: EPALE zachęca do nawiązywania kontaktów i współpracy między specjalistami z zakresu edukacji dorosłych z różnych krajów europejskich. Platforma umożliwia tworzenie grup dyskusyjnych, forum i sieci, które ułatwiają wymianę informacji, pomysłów i doświadczeń.
  3. Szkolenia i wydarzenia: Na platformie można znaleźć informacje o różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach związanych z edukacją dorosłych w Europie. Można również znaleźć informacje o kursach online i webinarach.
  4. Promowanie projektów i inicjatyw: EPALE daje możliwość promocji projektów i inicjatyw związanych z edukacją dorosłych. Użytkownicy platformy mogą dzielić się informacjami o swoich projektach, a także znajdować partnerów do współpracy.
  5. Aktualności i publikacje: EPALE dostarcza najnowsze informacje i aktualności związane z edukacją dorosłych w Europie. Na platformie można również znaleźć raporty, badania i publikacje z tego obszaru.

Wszystkie te możliwości wykorzystania EPALE mają na celu wspieranie edukacji dorosłych w Europie poprzez łatwiejszy dostęp do zasobów, wymianę wiedzy i doświadczeń, oraz promowanie innowacyjnych projektów i inicjatyw.

Korzystanie z EPALE jest całkowicie bezpłatne. Wiele treści jest ogólnodostępnych np. artykuły na blogu, biblioteka materiałów czy kalendarz wydarzeń. Warto jednak zarejestrować się na platformie – po utworzeniu konta użytkowniczki/użytkownika można publikować swoje artykuły, komentować materiały innych i korzystać z wyszukiwarki partnerów.

Reasumując – platforma edukacyjna EPALE stanowić może istotne, dodatkowe narzędzie wspierające proces przygotowywania i realizowania oferty edukacyjnej stowarzyszenia UTW i w związku z tym warto zarekomendować  przetestowanie możliwości, które stwarza dla każdej osoby zainteresowanej problematyką szeroko rozumianej edukacji całożyciowej.