Przejdź do treści

O Fundacji

Jesteśmy organizacją pozarządową powstałą w roku 2010.

Naszą misją jest krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego – czyli społeczeństwa demokratycznego, w którym obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni i odpowiedzialni oraz posiadają zdolność samoorganizacji.

Jesteśmy przekonani, że dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju niezbędna jest synergia pomiędzy sektorem pozarządowym, publicznym i prywatnym – z tego względu stawiamy sobie również za cel promocję i animację tego typu partnerstw… aby nam i Państwu żyło się lepiej.

Oferta Fundacji obejmuje różnorodne wsparcie merytoryczne dla osób fizycznych i prawnych, a w szczególności: szkolenia, warsztaty, konsultacje i poradnictwo.

Naszym wielkim atutem jest zespół młodych, dynamicznych i kompetentnych osób wywodzących się z różnych środowisk – osób, którym sprawy społeczne są bliskie sercu.

Zespół Fundacji