Przejdź do treści

Nowy konkurs Województwa Małopolskiego pn. „Aktywny Senior 2.0”

Województwo Małopolskie ogłosiło nowy konkurs w obszarze „działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Aktywny Senior 2.0” o dotację będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz osób starszych na terenie województwa małopolskiego. Zaplanowane przez nich projekty obejmować mogą w szczególności warsztaty, wykłady, prelekcje m.in. z obszaru:

– bezpieczeństwa seniorów w sieci oraz bezpieczeństwa w obrocie konsumenckim,

– zajęcia podnoszące kompetencje osób starszych (w tym cyfrowe),

– rozwój partycypacji społecznej,

– budowanie pozytywnego wizerunku starości,

– kampanie informacyjne,

– poradnictwo.

Alokacja w ramach konkursu wynosi 1 000 000 zł (po 500 000 zł na każdy rok) a planowane działania winny obejmować okres dwuletni w przedziale czasowym  od 1 kwietnia 2024 r. do 30 listopada 2025 r.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 20 000 zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

1. wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu na stronie pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 28 lutego 2024 roku,

2. oferent jest zobowiązany w terminie do 29 lutego 2024 roku dostarczyć wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z załącznikami na stronie:

https://rops.krakow.pl/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert-2024,otwarty-konkursu-ofert-pn-aktywny-senior-20

Zachęcamy małopolskie organizacje seniorskie do wzięcia udziału w tym konkursie.