Przejdź do treści

O PROJEKCIE – OBYWATELSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Projekt „Obywatelski Uniwersytet Ludowy” jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Realizacja działań projektowych odbędzie się w okresie od 1 maja 2023 roku do 30 czerwca 2025 roku.

Projekt zakłada utworzenie w ramach Fundacji EIRO nowej jednostki organizacyjnej pn. „Obywatelski Uniwersytet Ludowy”, a następnie wdrożenie pakietu działań mających na celu w okresie 26 miesięcy realizacji projektu rozwinąć i wzmocnić instytucjonalnie tę jednostkę oraz zbudować i zrealizować szeroką ofertę zajęć warsztatowych przygotowujących lokalnych animatorów obywatelskich (szczególnie seniorów) do pracy na rzecz społeczności lokalnych.

Zadania projektowe:

  • organizacja, uruchomienie i prowadzenie działalności Obywatelskiego Uniwersytetu Ludowego
  • organizacja i przeprowadzenie cyklu warsztatowo-doradczego „Akademia Animatora Aktywności Lokalnej”
  • organizacja i przeprowadzenie cyklu zajęć pn. „Niezbędnik Aktywnego Obywatela”

Główne rezultaty projektowe:

  • zostanie utworzony Obywatelski Uniwersytet Ludowy w ramach, którego będzie opracowana i rozwijana szeroka oferta edukacyjna skierowana do osób dorosłych.
  • zostanie opracowanych 6 ramowych programów zajęć oferowanych przez OUL, uwzględniających grundtvigniańską metodykę ich prowadzenia.
  • zostaną przygotowane i zrealizowane 3 edycje cyklu warsztatowo-doradczego „Akademia Animatora Aktywności Lokalnej”,  średnio po 12 uczestników w każdej, po 63 godziny lekcyjne zajęć warsztatowych rozłożonych na 3 zjazdy, po 21 godzin każdy, w okresie 6 miesięcy.
  • zostanie zrealizowanych 720  godzin efektywnego wsparcia mentoringowego dla uczestników ww. warsztatów pozwalającego wdrożyć w praktykę ich działalności społecznej zagadnienia poznane na warsztatach.
  • zostanie przygotowanych i zrealizowanych 16 edycji zajęć pn. „Niezbędnik Aktywnego Obywatela” każda w wymiarze 21 godzin lekcyjnych, w których weźmie udział łącznie co najmniej 192 uczestników.
  • zostanie zrealizowanych 768 godzin efektywnego wsparcia mentoringowego dla uczestników ww. zajęć pozwalającego wdrożyć w praktykę ich działalności społecznej zagadnienia poznane na warsztatach.