Przejdź do treści

WIZYTA STUDYJNA W KASZUBSKIM UNIWERSYTECIE LUDOWYM W WIEŻYCY

W dniach 12-14 grudnia 2023r. przedstawiciele kadry zarządzającej i trenerskiej Obywatelskiego Uniwersytetu Ludowego uczestniczyli w wizycie studyjnej w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym (KUL) w Wieżycy. Zimowa wyprawa w ponad 700-kilometrową podroż do województwa pomorskiego nie była łatwa, ale w całej rozciągłości wpisała się w istotę i sens wizyty studyjnej tj. poznanie doświadczeń i dobrych praktyk uniwersytetu ludowego mogącego poszczycić się 40-letnią historią działania. Początki Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego sięgają bowiem roku 1983, a konsekwentnie rozwijana działalność tego podmiotu uczyniła go obecnie jednym z kilku wiodących uniwersytetów ludowych w Polsce. Jednym z filarów działalności programowej Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego jest edukacja obywatelska, co w kontekście profilu naszego Obywatelskiego Uniwersytetu Ludowego w Nowym Sączu ma szczególne znaczenie.

Opiekunem merytorycznym wizyty studyjnej był Mariusz Mówka – Prezes Zarządu Fundacji Kaszubski Uniwersytet Ludowy, który podczas 3-dniowej wizyty był niezwykle zaangażowany w opiekę nad naszą grupą zarówno w wymiarze logistycznym jak również merytorycznym. Zostały nam stworzone świetne warunki zarówno zakwaterowania jak i wyżywienia w ramach bazy internatowej KUL – zaproponowany i zrealizowany w całości program merytoryczny obejmował natomiast w szczególności:

  • spotkania uczące w ramach modułów:  „KUL – Kaszuby – Pomorze wielu kultur”, „Myśl N.F.S. Grundtviga, a praktyki edukacyjne Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego”, „Edukacja obywatelska w KUL – studia przypadków” ,
  • udział w spotkaniu Kaszubskiego EtnoTanku – „Kaszubi w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2021”,
  • zajęcia terenowe – wejście na wieżę widokową Wieżyca.

Podczas wizyty mieliśmy okazję poznać wiele osób tworzących społeczność KUL jak również niezwykle bogatą, pomysłową i profesjonalnie realizowaną działalność tego podmiotu głęboko zakorzenioną w historii i tradycji Kaszub. Spotkaliśmy się z dużą życzliwością i otwarciem każdej poznanej tam osoby – to miejsce, do którego z przyjemnością chce się wracać.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji zdjęciowej z tego wydarzenia.