Przejdź do treści

PODSUMOWANIE ROKU 2023 W OBYWATELSKIM UNIWERSYTECIE LUDOWYM

Za nami rok 2023 – u progu nowego roku warto podsumować działania podjęte w tym czasie w zakresie utworzenia i rozwijania działalności nowego Obywatelskiego Uniwersytetu Ludowego (OUL).

W okresie od maja do grudnia 2023 roku zostały zbudowane fundamenty jego działalności: wyodrębniono OUL w ramach struktury Fundacji, zaprojektowano logotyp graficzny OUL w oparciu o który zbudowano system identyfikacji wizualnej OULu, opracowano i uruchomiono stronę internetową dedykowaną działaniom OUL, zaangażowano kadrę merytoryczną OUL, wdrożono zróżnicowane działania promocyjno – informacyjne o tej inicjatywie. W ramach działań mających na celu wzmacnianie fundamentów logistycznych i merytorycznych nowopowstałego uniwersytetu zorganizowane zostały również: warsztaty doskonalenia kadry trenerskiej (20-22.10.2023r.) oraz wizyta studyjna kadry zarządzającej i trenerskiej w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy (12-14.12.2023r.).

Istotnym, merytorycznym działaniem zrealizowanym w całości w roku 2023 było opracowanie programu pierwszego kursu oferowanego przez OUL pn. „Akademia Animatora Aktywności Lokalnej” a następnie przeprowadzenie jego pierwszej edycji, w której udział wzięło 12 uczestników (w okresie od lipca do grudnia 2023r., 63 godziny zajęć warsztatowych podzielonych na trzy sesje zjazdowe, każda w wymiarze 3 dni, uzupełnione indywidualną pacą doradczą z każdym z uczestników zajęć). Uczestnicy tego pierwszego merytorycznego kursu w przeprowadzonej ankiecie ewaluacyjnej wysoko ocenili jego poziom i przydatność merytoryczną – na pytanie o to, czy udział w zajęciach przyczynił się do podniesienia poziomu ich wiedzy i umiejętności w zakresie aktywnego i skutecznego podejmowania i realizowania inicjatyw lokalnych 100 % odpowiedziało tak. Wszyscy ankietowani jednoznacznie stwierdzili, że tego typu kursy warto organizować w przyszłości.

Wszystkie zaplanowane na rok 2023 działania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, budżetem i harmonogramem projektu – wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły, serdecznie dziękujemy!

Rok 2024 będzie również czasem pełnym nowych wyzwań – obok organizacji kolejnej edycji kursu pn. „Akademia Animatora Aktywności Lokalnej” zaplanowano w nim bowiem opracowanie co najmniej 5 programów nowych kursów obywatelskich a następnie realizację 10 edycji 3 – dniowych szkoleń pod wspólną nazwą „Niezbędnik Aktywnego Obywatela” połączonych z indywidualnym mentoringiem poszkoleniowym. O kolejnych podejmowanych działaniach będziemy informować m.in. za pośrednictwem strony internetowej, do której systematycznego odwiedzania serdecznie zapraszamy.