Przejdź do treści

„Masz prawo” – poradnik Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej opracował praktyczny poradnik, w którym zawarte są informacje na temat 15 podstawowych praw konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych.

Poradnik można pobrać ze strony: https://cik.uke.gov.pl/news/poradnik-masz-prawo,329.html

W poradniku przeczytasz o prawie do:

 • wybrania formy zawarcia umowy
 • zawarcia umowy na okres krótszy niż 24 miesiące lub na czas nieokreślony
 • odstąpienia od umowy
 • wypowiedzenia umowy
 • wypowiedzenia umowy, która została automatycznie przedłużona
 • przeniesienia numeru do innej lokalizacji
 • przeniesienia numeru do innej sieci
 • zachowania ciągłości świadczenia usługi internetowej
 • zablokowania usługi o podwyższonej opłacie
 • poznania kosztów roamingu
 • korzystania z udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • reklamacji
 • złożenia reklamacji w ciągu 12 miesięcy
 • odszkodowania
 • polubownego rozwiązania sporu