środa, 22 Wrz 2021


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

logo projekt

Działania w Partnerstwie

 


Dzisiaj jest: Środa
22 Września 2021
Imieniny obchodzą
Joachim, Joachima, Maurycy, Prosimir,
Tomasz

Do końca roku zostało 101 dni.
Zodiak: Panna
Nowe FIO 2021

Ogłoszony został konkurs w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2021. W tym roku budżet programu został zwiększony o 1/3 i wynosi 80 mln zł.

Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

1. Mikro-inicjatywy

2.Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Najważniejsze informacje:

  1. jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1, w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty);
  2. nabór ofert rozpocznie się w dniu 08 marca 2021 roku o godzinie 14.00;
  3. termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r. o godzinie 14.00,
  4. projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,
  5. maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie);
  6. wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania: kliknij TUTAJ.

1920x810

 
Aktywni + czas start!

Ruszył nabór ofert  w konkursie wdycji 2021 Wieloletniego Programu na rzecz Osob Starszych Aktywni +.

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 tys. do nawet 250 tysięcy zł. W sumie do wzięcia jest 40 mln zł.

Dofinansowanie będzie przyznawane w czterech priorytetowych obszarach:

  1. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  2. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  3. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  4. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Oferty można składać od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00 poprzez Generator Ofert dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/.

Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład pieniężny oraz wkład osobowy.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od 1 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie dostępne na stronie BIP MRiPS.

 
Zgłoszenia do programu "Opieka 75+"

Dostępność do usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych to główne założenia programu „Opieka 75+”. W jego ramach gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów realizacji zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli:

- dane świadczenie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych (zatrudnionych na umowę o pracę) lub

- zleca realizację przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym lub

- kupuje usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego

W 2021 r. środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

- dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2021;

- dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone;

- dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Gminy na złożenie zapotrzebowania na środki w ramach programu „Opieka 75+” mają czas do 31 stycznia br. takie zapotrzebowanie gminy składają do wojewodów. Ci – do 12 lutego br. mają czas na przesłanie zapotrzebowania do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Aby zapoznać się z programem kliknij tutaj.

seniors-1505935 640

 

 

 
Program Aktywni+

200 milionów złotych przeznaczy rząd na nowy wieloletni program dedykowany seniorom. O dofinansowanie projektów skierowanych do osób starszych będą mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe. Nabór ofert w rządowym programie „Aktywni+” rozpocznie się już na początku 2021 roku.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

aktywni

 

 
Ruszyły szczepienia

Od 15 stycznia 2021 r. w etapie I ze szczepień skorzystają: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

Dodatkowe informacje na stronie www.gov.pl/szczepimysie

Briefing prasowy z udziałem minister Marleny Maląd, viceministra Stanisława Szweda i dr Michała Sutkowskiego - kliknij tutaj.

szczepienie

 
Życzenia

 

yczenia 1

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 15

 

Nasi Partnerzy