poniedziałek, 25 Sty 2021


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

logo projekt

Działania w Partnerstwie

 


Dzisiaj jest: Poniedziałek
25 Stycznia 2021
Światowy Dzień Środków Masowego
Przekazu
Imieniny obchodzą
Miłosz, Miłowan, Miłowit, Paweł,
Tatiana, Tacjanna

Do końca roku zostało 341 dni.
Zodiak: Wodnik
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów!

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów powstał z myślą o osobach 70+. Mogą oni uzyskać niezbędną pomoc w czasie pandemii bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z infolinią: 22 505 11 11 . Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora. Szczegóły: www.wspierajseniora.pl

senior

 
Raport Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych działająca przy Rzeczniku Praw Obywatelskich od 2011 r. na zakończenie VII kadencji RPO, podjęła próbę podsumowania swojej pracy w ostatnich 5 latach. Opracowała listę najważniejszych wyzwań dotyczących sytuacji osób starszych w Polsce, a w rekomendacjach wskazała konieczne do podjęcia działania. Raport został przygotowany z myślą o instytucjach, organizacjach i osobach, które mają wpływ na jakość życia osób starszych w Polsce. Publikacja dostępna TUTAJ.

raport

 
Komunikat: Forum III Wieku 2020

W imieniu organizatorów Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju - Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego, z przykrością informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, zaplanowane na wrzesień br. XII Forum III Wieku nie odbędzie się.

Wyrażamy nadzieję, że organizacja naszych corocznych spotkań, dotyczących spraw seniorów, polityki senioralnej oraz srebrnej gospodarki, podczas których prowadzone były m.in: debaty, panele dyskusyjne, warsztaty edukacyjne będzie możliwe w przyszłym roku.

KOMUNIKAT

 
Tarcza antykryzysowa

23 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał tzw. tarczę antykryzysową 4.0, tj. ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Znalazły się w niej także rozwiązania dla NGO, w tym m.in.:

- możliwość ubiegania się o jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. [art. 77 pkt 40) ustawy];

- przedłużenie kadencji organów fundacji/ stowarzyszenia [art. 27 i art. 28 ustawy].

Tekst ustawy - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1086

tarcza

 
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów - marzec 2020

W związku z pojawieniem się kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem Sars-Cov 2 pojawił się komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego przeznaczonego dla osob starszych.

Zachęcamy do zapoznania się z nim:

https://www.gov.pl/web/gis

koronawirus

 
Polskie Forum Seniorów

Miło nam poinformować, że Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatellskiego została sygnatariuszem Polskiego Forum Seniorów!

Polskie Forum Seniorów [dalej: PFS] to zawiązane we wrześniu 2019r. porozumienie organizacji pozarządowych pracujących z seniorami i dla seniorów stanowiące płaszczyznę współpracy i wymiany informacji w szczególności w zakresie formułowania i wyrażania opinii w sprawach ważnych dla środowiska osób starszych zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym. PFS działa na zasadzie nieformalnej, dobrowolnej i apolitycznej grupy partnerskiej, nie posiadającej osobowości prawnej, nie stanowiącej odrębnego podmiotu w rozumieniu prawa, a także nie podlegającej obowiązkowi rejestracji. Polskie Forum Seniorów działa w ramach Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku - jest otwarte na wszelkie organizacje seniorskie, niezależnie od ich formy prawno – organizacyjnej.

Celem PFS jest:

a. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dokumentów strategicznych oraz innych inicjatyw na szczeblu regionalnym i krajowym ważnych dla środowiska osób starszych,

b. rzecznictwo interesów osób starszych wobec sektora publicznego i innych środowisk,

c. stworzenie szerokiej reprezentacji środowiska organizacji seniorskich będącej partnerem dla organów administracji rządowej i samorządowej na szczeblu regionalnym i krajowym,

d. rozwijanie współpracy, kształtowanie standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji seniorskich.

PFS realizuje swoje cele poprzez systematyczne opracowywanie i nadawanie biegu inicjatywom, opiniom, wnioskom, rekomendacjom oraz innym stanowiskom w sprawach istotnych dla seniorów i organizacji seniorskich. Opinie sygnatariuszy porozumienia w ww. sprawach są wyrażane i gromadzone za pośrednictwem strony internetowej www.forumseniorow.pl

forum

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 17

 

Nasi Partnerzy