Przejdź do treści

WARTO WIEDZIEĆ. SENIORZE – SPOTKAJMY SIĘ W SIECI!

Kampania edukacyjno-informacyjna „Seniorze – spotkajmy się w sieci” powstała dzięki współpracy Ministerstwa Cyfryzacji, Państwowego Instytutu Badawczego NASK i Warszawskiego Instytutu Bankowości – laureata konkursu „(Nie)Bezpieczni w sieci – konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną.

Celem konkursu, skierowanego do organizacji pozarządowych, było budowanie świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w internecie. Uczestnicy zgłaszali propozycje na kampanię, która rozbudzi dyskusję i zwiększy wiedzę na temat zagrożeń w sieci. Komisja konkursowa wyłoniła 2 laureatów, w tym właśnie Fundację Warszawski Instytut Bankowości z pomysłem na działania skierowane do seniorów. Kampania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Aby zapoznać się z filmami edukacyjnymi na temat bezpieczeństwa w sieci należy wejść na stronę:

https://www.gov.pl/web/seniorze-spotkajmy-sie-w-sieci

Znaleźć tam można filmy edukacyjne odnoszące się do tematów takich jak: metody oszustów działających w sieci, załatwianie różnych spraw przez internet, komunikacja, rozrywka i informacje, programy i narzędzia chroniące dane w sieci.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami!