Przejdź do treści

FINAŁOWY ZJAZD „AKADEMII ANIMATORA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ”

W dniach 6-8 listopada 2023 r. w Podegrodziu koło Nowego Sącza odbył się trzeci – ostatni – zjazd szkoleniowy uczestników „Akademii Animatora Aktywności Lokalnej”. Podczas 3 – dniowych warsztatów uczestnicy kontynuowali pracę w ramach modułów obejmujących kwestie formalnoprawnych i praktycznych aspektów powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz lokalnych ciał dialogu obywatelskiego a także pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inicjatyw lokalnych. Istotną część zajęć poświęcono finansowo – księgowym aspektom realizowania różnorodnych inicjatyw szczególnie w ramach organizacji pozarządowej .

Na zakończenie  każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu części szkoleniowej zajęć. Zagadnienia do konsultacji powarsztatowych zgłoszone przez uczestników w trakcie zajęć będą przedmiotem dalszej – indywidualnej – pracy z trenerami/mentorami.

Kolejne cykle szkoleniowo-doradcze „Akademia Animatora Aktywności Lokalnej” oraz nowy cykl zajęć pn. „Niezbędnik Aktywnego Obywatela” zaplanowane są na rok 2024.