Przejdź do treści

Backup, czyli kopie zapasowe

Utrata ważnych danych może być wynikiem m.in. omyłkowego ich usunięcia, działania złośliwego oprogramowanie, uszkodzenie sprzętu lub jego kradzieży. Dzięki tworzeniu kopii zapasowych (z ang. backup) dane możemy odzyskać.

W jaki sposób tworzyć kopie zapasowe?

Eksperci Państwowego Instytutu Badawczego NASK zalecają, by przy tworzeniu kopii zapasowych odnieść się do zasady 3-2-1, którą łatwo zapamiętać:

  • 3 kopie ważnych dla nas danych;
  • 2 kopie na różnych nośnikach danych – tak aby nie były podatne na te same zagrożenia; mogą to być dysk twardy urządzenia, chmura albo dysk zewnętrzny czy inny nośnik danych odpięty od głównego urządzenia;
  • 1 kopia powinna znajdować się w innej lokalizacji tj. poza domem lub firmą.