Przejdź do treści

Sprawozdania OPP

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone przez właściwy organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za ubiegły rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, bez względu na to, czy były uprawnione do otrzymania 1% (1,5%) podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie.

Sprawozdania za 2022 rok organizacje zamieszczają do 17 lipca 2023 roku (z uwagi na to, że w 2023 roku 15 lipca przypada w sobotę, liczy się kolejny dzień roboczy, czyli 17 lipca). Jeśli natomiast organizacja ma rok obrotowy organizacji inny niż kalendarzowy, to sprawozdania za 2022 rok zamieszcza 30 listopada 2023 roku.

źródło: https://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/