Przejdź do treści

Zapraszamy do korzystania z porad Punktu Konsultacyjno-Doradczego

Od 1 maja 2023 roku Fundacja EIRO prowadzi Punkt Konsultacyjno-Doradczy pn. „Bezpieczny Senior w cyfrowym świecie”. Funkcjonuje on w ramach projektu „Edukacyjne rozwiązania na cyfrowe wyzwania” dofinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”- Edycja 2023. Projekt jest adresowany do osób w wieku 60+ ze szczególnym uwzględnieniem liderów organizacji seniorskich oraz członków rad seniorów.

W ramach funkcjonowania Punktu w formie zdalnej (telefon/mail/komunikatory internetowe) udzielane są BEZPŁATNE porady z następujących obszarów tematycznych:

  • poruszanie się po świecie nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa w tym zakresie,
  • budowanie programu edukacji cyfrowej seniorów w ramach organizacji, upowszechnienia wśród tej grupy e-usług publicznych, materiałów dydaktycznych do wykorzystania przy realizacji tego typu działań,
  • wykorzystanie komputera do usprawnienia zarządzania organizacją (np.  elektroniczne wzory dokumentów wykorzystywanych w pracy zarządu, komisji rewizyjnej),
  • wypełnianie obowiązków formalnoprawnych dot. NGO przez internet (np.  zgłoszenie zmian do KRS poprzez Portal Rejestrów Sądowych, wpis/zmiany wpisów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych,  korzystanie z podpisu zaufanego – podpisywanie dokumentów) ,
  • pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty w tym również w obszarze edukacji cyfrowej (np. wyszukiwanie informacji o konkursach grantowych przez internet, pomoc w obsłudze generatorów wniosków aplikacyjnych,  konsultowanie pomysłów na projekt i treści wniosków o dofinansowanie)
  •  rekomendowanie i pomaganie w instalacji aplikacji mobilnych przydatnych seniorom w życiu codziennym (np. mObywatel, IKP),
  • bezpieczeństwo korzystania ze świata cyfrowego przez seniorów.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach Punktu Konsultacyjno-Doradczego „Bezpieczny senior w cyfrowym świecie”.

Kontakt: fundacja@eiro.pl