Przejdź do treści

Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu Turystyki 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu Turystyki.

W konkursie dotacyjnym wyodrębniono 6 priorytetów merytorycznych, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie realizacji zadań publicznych:

Priorytet 1 – Działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej / agroturystyki;
Priorytet 2 – Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne regionów turystycznych oraz turystycznych marek terytorialnych;
Priorytet 3 – Podnoszenie jakości i kompetencji kadr zawodowych i społecznych w turystyce w zakresie poprawy świadczonych usług;
Priorytet 4 – Badania w turystyce;
Priorytet 5 – Innowacyjność w turystyce na rzecz rozwoju turystyki;
Priorytet 6 – Zwiększenie bezpieczeństwa turystów.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie w 2023 roku są zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze turystyki lub krajoznawstwa. Warunkiem koniecznym jest działanie podmiotu co najmniej przez okres 1 roku. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT w terminie do dnia 17 marca 2023 roku.

Więcej informacji na stronie:https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-w-2023-roku-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-czesci-40-budzetu-panstwa–turystyka