Przejdź do treści

Obywatelski Uniwersytet Ludowy zainaugurował działalność edukacyjną!

W dniach 5-7 lipca 2023 r. w Podegrodziu koło Nowego Sącza odbył się pierwszy (z trzech zaplanowanych) zjazdów szkoleniowych uczestników cyklu szkoleniowo – doradczego „Akademia Animatora Aktywności Lokalnej”. To pierwsza merytoryczna oferta edukacyjna Obywatelskiego Uniwersytetu Ludowego adresowana do osób, które chcą zdobyć lub rozwinąć kompetencje umożliwiające realizację różnorodnych inicjatyw obywatelskich w przestrzeni lokalnej.

W zajęciach uczestniczyło 12 osób w wieku 60+ z Makowa Podhalańskiego, Cieszyna, Łazów, Częstochowy, Rzeszowa oraz Świętochłowic. W ramach 3-dniowych zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się m.in. z historią i współczesnością uniwersytetów ludowych w Europie i w Polsce, postacią Mikołaja Grundtviga – twórcy idei „szkoły dla życia” uważanego za ojca pojęcia „edukacja ustawiczna” jak również rozpoczęli pracę z trenerami w ramach modułów obejmujących kwestie formalnoprawnych i praktycznych aspektów powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz lokalnych ciał dialogu obywatelskiego a także pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inicjatyw lokalnych. Formuła szkolenia połączonego z noclegami i wspólnymi posiłkami pozwoliła także na integrację i poznanie się uczestników ze sobą jak również z trenerami-mentorami prowadzącymi zajęcia.

Kolejny, II zjazd szkoleniowy dla tej grupy, zaplanowany jest w końcu sierpnia 2023 r. – w okresie międzyzjazdowym wszyscy uczestnicy zajęć będą mieli możliwość indywidualnego kontaktu z trenerami – mentorami, co pozwoli na efektywne wspieranie animatorów w podejmowanych i realizowanych przez nich inicjatywach.