Przejdź do treści

NOWY PROJEKT FUNDACJI – OBYWATELSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Od 1 maja 2023 roku do 30 czerwca 2025 roku realizujemy nowy projekt pn. „Obywatelski Uniwersytet Ludowy”. Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Projekt zakłada utworzenie w ramach Fundacji EIRO nowej jednostki organizacyjnej pn. „Obywatelski Uniwersytet Ludowy”, a następnie wdrożenie pakietu działań mających na celu w okresie 26 miesięcy realizacji zadania rozwinąć i wzmocnić instytucjonalnie tę jednostkę oraz zbudować i zrealizować szeroką ofertę zajęć warsztatowych przygotowujących lokalnych animatorów obywatelskich (szczególnie seniorów) do pracy na rzecz społeczności lokalnych z uwzględnieniem ich specyfiki, tradycji, kultury.

Zadania projektowe:

  • organizacja, uruchomienie i prowadzenie działalności Obywatelskiego Uniwersytetu Ludowego,
  • organizacja i przeprowadzenie cyklu warsztatowo-doradczego „Akademia Animatora Aktywności Lokalnej” – 3 edycje,
  • organizacja i przeprowadzenie cyklu zajęć pn. „Niezbędnik Aktywnego Obywatela” – 16 edycji.

W projekcie mogą wziąć udział:

1. osoby fizyczne  chcące pozyskać/ rozwinąć wiedzę i umiejętności niezbędne do skuteczniejszego podejmowania/realizowania różnorodnych inicjatyw obywatelskich w ich społeczności lokalnej,

2. osoby fizyczne będące członkami już działających organizacji pozarządowych,

3. osoby fizyczne będące członkami działających ciał dialogu obywatelskiego (np. gminnej rady seniorów, rady działalności pożytku publicznego).

Zapraszamy do uczestnictwa!