Przejdź do treści

Nabór ofert w ramach konkursu MSiT

28 lutego br. ogłoszony został drugi nabór do Programu Sport dla Wszystkich – Ministerstwo Sportu i Turystyki

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie [system AMODIT] w terminie do 31 marca 2023 roku. Zostaną rozpatrzone do 31 maja 2023 r.
Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

Priorytetowo traktowane będą:

• zadania ponadlokalne;

• projekty o walorach promocyjnych, marketingowych i medialnych (konieczność określenia wyników/zasięgów odbiorców z lat ubiegłych);

• projekty kontynuowane – kolejne edycje zakorzenionych w środowisku imprez realizowanych na określonym terenie;

• dobre praktyki – projekty o walorach innowacyjnych, edukacyjnych – zadania stanowiące wzór do naśladowania;

• projekty o dużym zasięgu – liczbie bezpośrednich uczestników;

• projekty wpisujące się w strategiczne cele Państwa.

Więcej informacji na stronie:https://www.gov.pl/web/sport/drugi-nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich