Przejdź do treści

O PROJEKCIE – EDUKACYJNE ROZWIĄZANIA NA CYFROWE WYZWANIA

Projekt „Edukacyjne rozwiązania na cyfrowe wyzwania” został dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”- Edycja 2023. Realizacja działań projektowych odbędzie się w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2023 roku.

Projekt ma na celu zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego korzystania z internetu oraz aplikacji ułatwiających funkcjonowanie seniorom w życiu codziennym.

Projekt zakłada wdrożenie pakietu działań edukacyjnych, doradczych i informacyjnych dedykowanych osobom w wieku 60+ ze szczególnym uwzględnieniem liderów organizacji seniorskich oraz członków rad seniorów.

Zadania projektowe:

  • organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego „Seniorzy – Ambasadorzy Kompetencji Cyfrowych”
  • opracowanie i dystrybucja newslettera „ABC Bezpiecznego Seniora – internauty”,
  • prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego „Bezpieczny Senior w cyfrowym świecie”.

Rezultaty projektu:

  1. zostaną zorganizowane dwie edycje  3-dniowych warsztatów, po 12 osób w każdym, po 21 godzin warsztatowych
  2. dla uczestników w/w warsztatów zostanie wdrożone indywidualne doradztwo w wymiarze 4 godzin na każdego uczestnika, łączny wymiar  96 godzin doradztwa
  3. zostanie wydane i opracowane 1 wydanie newslettera edukacyjno-informacyjnego – liczącego co najmniej 5 stron, który następnie będzie dystrybuowany elektronicznie do ok. 700 organizacji seniorskich oraz ok 400 gminnych rad seniorów w Polsce
  4. w ramach Punktu Konsultacyjno-Doradczego odbędzie się 352 godziny efektywnych dyżurów specjalistów, w ramach których udzielonych zostanie co najmniej  250 bezpłatnych porad i konsultacji
  5. ze wsparcia projektowego skorzysta bezpośrednio co najmniej  60 beneficjentów, a pośrednio – ok. 700 organizacji seniorskich i ok. 400 gminnych rad seniorów w Polsce.