Przejdź do treści

SZKOLENIA „SENIORZY – AMBASADORZY KOMPETENCJI CYFROWYCH” ZA NAMI!

W dniach 17-21 lipca 2023 roku odbyły się dwa 3-dniowe szkolenia pn. „Seniorzy – Ambasadorzy Kompetencji Cyfrowych” w ramach projektu „Edukacyjne  rozwiązania na cyfrowe wyzwania”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych Aktywni + na lata 2021-2025, edycja 2023.

W każdej grupie szkoleniowej wzięło udział 12 uczestników. Większość z nich stanowiły kobiety, liderki organizacji seniorskich m.in. z: Makowa Podhalańskiego, Rudy Śląskiej, Leszna, Tarnowa Podgórnego, Rabki Zdrój, Nowego Targu, Świętochłowic, Rzeszowa, Częstochowy, Cieszyna, Dąbrowy Tarnowskiej, Ostrowca Świętokrzyskiego. Podczas zajęć poruszono w szczególności zagadnienia związane z budowaniem cyklicznego, kompleksowego programu edukacyjnego w obszarze nabywania i rozwijania przez seniorów kompetencji cyfrowych, korzystania z komputera i internetu do zarządzania organizacją seniorską i wypełniania on-line licznych obowiązków formalnoprawnych, dostosowania stron internetowych organizacji do standardów dostępności wynikających z obowiązującego prawa, pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty w obszarze edukacji cyfrowej seniorów, a także cyberbezpieczeństwa.

Zajęcia miały charakter warsztatowy i odbywały się przy wykorzystaniu komputerów – każdy uczestnik otrzymał również materiały dydaktyczne a po szkoleniu ma możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji, w ramach których może uzyskać wsparcie w zakresie wdrożenia w praktykę działania organizacji seniorskiej poznanych na zajęciach rozwiązań technologicznych i dobrych praktyk w obszarze edukacji cyfrowej osób dojrzałych.