Przejdź do treści

Katarzyna Borczyk

O uniwersytetach ludowych w Polsce

Trudno jest wskazać dokładną datę, z jaką na ziemiach polskich powstała pierwsza placówka, którą można nazwać Uniwersytetem Ludowym. Dość powszechnie przyjmuje się jednak, iż pierwszą szkołą tego typu była założona w 1900 r. przez Janinę Dziubińską Ferma Ogrodnicza dla dorosłych w Pszczelinie. Należy podkreślić, iż jej misją było nie tylko praktyczne uczenie nowoczesnej gospodarki, ale również kształtowanie i rozwijanie kompetencji społecznych uczestników zajęć, niezbędnych do pełnienia przyszłych funkcji liderów społeczności lokalnych.

ZADBAJ O CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie mobilne i komputer z dostępem do internetu dają nam tysiące możliwości – niestety, nasza codzienna aktywność w internecie oznacza również, że możemy paść ofiarą oszustów i cyberprzestępców. Dlatego tak istotnym aspektem korzystania z sieci internetowej jest poznanie i praktykowanie podstawowych zasad CYBERBEZPIECZEŃSTWA czyli bezpieczeństwa w świecie cyfrowym (tzw. cyberprzestrzeni).

MIKOŁAJ GRUNDTVIG – OJCIEC EDUKACJI USTAWICZNEJ

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (ur. 8 września 1783 w Udby, zm. 2 września 1872 w Kopenhadze) – pisarz i poeta duński, protestancki pastor i teolog, historyk, filozof, nauczyciel, polityk. Nazywany jest „ojcem zachodniej edukacji dorosłych”. Choć znany szeroko głównie ze względu na swoje przełomowe podejście do edukacji, Gruntdvig przez całe swoje życie działał również jako teolog i duchowny luterański. W przeciwieństwie do swojego konserwatywnego ojca, który również był pastorem, poglądy głoszone przez Grundtviga często wytykały błędy tradycyjnemu podejściu.

WARTO WIEDZIEĆ. SENIORZE – SPOTKAJMY SIĘ W SIECI!

Kampania edukacyjno-informacyjna „Seniorze – spotkajmy się w sieci” powstała dzięki współpracy Ministerstwa Cyfryzacji, Państwowego Instytutu Badawczego NASK i Warszawskiego Instytutu Bankowości – laureata konkursu „(Nie)Bezpieczni w sieci – konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną”.
Celem konkursu, skierowanego do organizacji pozarządowych, było …

DWIE EDYCJE SZKOLENIA „SENIORZY – AMBASADORZY KOMPETENCJI CYFROWYCH” ZA NAMI!

W dniach 17-21 lipca 2023 roku odbyły się dwa 3-dniowe szkolenia pn. „Seniorzy – Ambasadorzy Kompetencji Cyfrowych” w ramach projektu „Edukacyjne  rozwiązania na cyfrowe wyzwania”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych Aktywni + na lata 2021-2025, edycja 2023.

Obywatelski Uniwersytet Ludowy zainaugurował działalność edukacyjną!

W dniach 5-7 lipca 2023 r. w Podegrodziu koło Nowego Sącza odbył się pierwszy (z trzech zaplanowanych) zjazdów szkoleniowych uczestników cyklu szkoleniowo – doradczego „Akademia Animatora Aktywności Lokalnej”. To pierwsza merytoryczna oferta edukacyjna Obywatelskiego Uniwersytetu Ludowego adresowana do osób, które chcą zdobyć lub rozwinąć kompetencje umożliwiające realizację różnorodnych inicjatyw obywatelskich w przestrzeni lokalnej.

Sprawozdania OPP

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone przez właściwy organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za ubiegły rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Zapraszamy do korzystania z porad Punktu Konsultacyjno-Doradczego

Od 1 maja 2023 roku Fundacja EIRO prowadzi Punkt Konsultacyjno-Doradczy pn. „Bezpieczny Senior w cyfrowym świecie”. Funkcjonuje on w ramach projektu „Edukacyjne rozwiązania na cyfrowe wyzwania” dofinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”- Edycja 2023. Projekt jest adresowany do osób w wieku 60+ ze szczególnym uwzględnieniem liderów organizacji seniorskich oraz członków rad seniorów.