"Sprawny obywatel" - PO FIO 2013 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 30 września 2013 07:43

Projekt "Sprawny Obywatel", realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2013 roku, zakłada realizację zadań, których podstawowa tematyka ogniskuje się wokół zagadnień związanych z rozwijaniem poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego wobec instytucji publicznych, sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki. Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Nowy Sącz oraz powiatu nowosądeckiego ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- bezrobotnych,

- po 50 roku życia i seniorów,

- z niepełnosprawnością,

- kobiet mieszkających w powiecie,

- rodzin z problemami (wielodzietnych, korzystających z pomocy instytucji społecznych)

oraz osób już wykluczonych społecznie.

W projekcie realizowane są 2 zadania:

  1. Utworzenie i prowadzenie Punktu Mentora Obywateli w Nowym Sączu oraz 2 Punktów Powiatowego Mentora Obywateli (PPMO) w Starym Sączu oraz Krynicy Zdroju w ramach, których będzie realizowane bezpłatne poradnictwo obywatelskie oraz elementy rzecznictwa obywatelskiego.
  2. Opracowanie i wydanie 5 broszur informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Masz Prawo” (dla osób bezrobotnych, z niepełnosprawnością, kobiet mieszkających na wsi, osób starszych, rodzin).

Realizacja powyższych zadań umożliwi rozwinięcie poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego wśród mieszkańców miasta Nowy Sącz oraz powiatu nowosądeckiego ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk zagrożonych  wykluczeniem społecznym oraz już wykluczonych społecznie dzięki udzieleniu im bezpośredniej pomocy oraz przekazaniu niezbędnych informacji umożliwiających dotarcie do pomocy i wsparcia w przyszłości.

Poprawiony: poniedziałek, 30 września 2013 07:46