Ogólnopolskie Centrum Wsparcia Gminnych Rad Seniorów Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 03 stycznia 2018 10:04

 

Projekt obejmował następujące zadania:

1. organizację i przeprowadzanie cykli szkoleniowo-doradczych: Akademia Obywatela Seniora (wsparcie procesu tworzenia nowych rad seniorów - 3 warsztaty, pakiet wsparcia doradczego), Akademia Radnego Gminnej Rady Seniorów (wsparcie członków działających rad seniorów - 3 warsztaty, pakiet wsparcia doradczego), wizyty studyjno-szkoleniowe w działających radach seniorów (2 wizyty eksperckie połączone z „szytymi na miarę” warsztatami dedykowanymi  poszczególnym radom seniorów oraz pakietem wsparcia doradczego),

W warsztatach wzięło udział łącznie: 72 osoby, a w 2 wizytach studyjnych – 28 osób.

2. organizację i prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Doradczego dla działających i tworzących się rad seniorów,

W ramach działalności Punktu udzielono łącznie: ponad 190 porad, ponad 90 osobom z prawie 60 różnych Rad Seniorów z Polski.

3. opracowanie i dystrybucję cyklu newsletterów „Niezbędnik gminnej rady seniorów” – elektroniczne, cykliczne wydawnictwo dystrybuowane drogą mailową do działających rad seniorów w Polsce o charakterze informacyjno – edukacyjnym (3 wydania).

Projekt był przeznaczony dla osób 60+, które działały w Radach Seniorów lub

chciałyby taką radę założyć w miejscowości z której pochodzą.

Projekt realizowany był od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.