Aktywne i skuteczne gminne rady seniorów w Polsce Drukuj
Wpisany przez Admin   
piątek, 24 czerwca 2016 00:00

Projekt zakłada realizację zróżnicowanych działań informacyjnych, edukacyjnych i doradczych dedykowanych osobom 60+ będących członkami gminnych rad seniorów oraz liderom/przedstawicielom organizacji seniorskich obejmujących:

  1. organizacje i przygotowanie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. „Akademia radnego gminnej rady seniorów”, w ramach którego osoby 60+ (członkowie działających gminnych rad seniorów), będą mogły pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wypełniania obowiązku radnego (10 warsztatów da 100 osób, pakiet wsparcia doradczego);
  2. wsparcie procesu tworzenia nowych gminnych rad seniorów w Polsce obejmujące organizację cyklu warsztatów „Akademia Obywatela Seniora” oraz indywidualne doradztwo (3 warsztaty dla 36 osób, pakiet wsparcia doradczego);
  3. opracowanie i dystrybucja publikacji „Niezbędnik partycypacyjny seniora” - dedykowanej w szczególności członkom działających gminnych rad seniorów jak również osobom, które chcą zaangażować się w prace tego typu ciał (nakład 1000 sztuk);
  4. promocję projektu. Projekt realizowany w okresie: 1 czerwiec do 31 grudzień 2016 r.