Forum III Wieku - wrzesień 2014 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 lutego 2015 10:10

Fundacja EIRO we współpracy ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW już po raz 4 brała udział w organizacji Forum III Wieku – imprezie towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju.

W dniach 3-6 września 2014 roku miały miejsce liczne wydarzenia, w których brali udział goście z Europy, politycy, przedstawiciele licznych organizacji działających na rzecz osób starszych, liderzy UTW z Polski i zza granicy.

Pierwszego dnia odbyła się debata na temat „Polityka senioralna w Polsce – wyzwania XXI wieku”. Po niej odbyła się prezentacja wyników badań dotyczących seniorów: „Zoom na rady seniorów”. Tego samego dnia odbyły się także warsztaty „Rady Seniora – wybrane zagadnienia praktyczne”. Podsumowaniem dnia był występ regionalnego zespołu „Sądeczanie”

Na II dzień Forum III Wieku składał się udział grupy ponad 150 przedstawicieli UTW z Polski w dwóch panelach dyskusyjnych na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju. Temat pierwszego panelu brzmiał: „Seniorzy w społeczeństwie obywatelskim – 25 lat wolności”, a drugi: „Ekonomia przyjazna seniorom, srebrna gospodarka”.

III dzień rozpoczął się wykładem pn: „Zaangażowanie organizacji seniorskich (Age Platform Europe) w poprawę jakości życia seniorów”. Następnie odbyły się dwie debaty pn.: „Aktywne starzenie się społeczeństwa. Jak wykorzystać potencjał osób starszych” i „Regionalne Forum UTW – dobre praktyki w kształtowaniu polityki senioralnej w Małopolsce”. Tego samego dnia po południu odbyły się warsztaty: „Akademia Liderów Małopolskich UTW”.

Ostatniego dnia po śniadaniu odbyło się podsumowanie Forum.

W Forum III Wieku w tym roku wzięło udział łącznie blisko 200 osób.

Poprawiony: środa, 04 lutego 2015 10:12