wtorek, 26 Sty 2021


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

logo projekt

Działania w Partnerstwie

 

Seniorzy dają Radę!

Projekt "Seniorzy dają Radę!" realizowany od 01.04.2014 do 31.12.2014 roku zakłada realizację pakietu działań badawczych, edukacyjnych i wdrożeniowych skierowanych do seniorów oraz organiozacji seniorskich ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) obejmujących:

1. przeprowadzenie diagnozy stanu wiedzy i postaw seniorów i organizacji seniorskich w zakresie udziału w tworzeniu i działaniu gminnych rad seniorów,

2. organizację i przeprowadzenie cyklu warsztatów pn. "Akademia Obywatels Seniora",

3. animację tworzenia rad seniorów na obszarze realizacji projektu,

4. opracowanie i dystrybucję poradnika pt. "Rada seniorów w praktyce - wybrane zagadnienia",

5. promocja projektu.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu partycypacji społecznej osób starszych poprzez wzrost ich współuczestnictwa w procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym w ramach gminnych rad seniorów.

 

 
Limanowska Poradnia Obywatelska

Od 1 stycznia 2014 do dnia 30 września 2014 roku Fundacja EIRO realizuje projekt "Limanowska Poradnia Obywatelska". Projekt zakłada realizację pakietu działań poradniczych i informacyjnych mających na celu edukację obywateli (mieszkańców miasta Limanowa i powiatu limanowskiego) w zakresie ich praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia. Będzie on obejmował realizację 2 głównych zadań merytorycznych:

  1. opracowanie i dystrybucję (elektronicznie oraz w wersji drukowanej) cyklu praktycznych broszur o charakterze edukacyjno-informacyjnym nt. „Mam prawo”.
  2. utworzenie i prowadzenie Limanowskiej Poradni Obywatelskiej (od 1 stycznia 2014 roku), w ramach której będzie realizowane poradnictwo obywatelskie polegające na pobudzaniu klientów do aktywności oraz uczenia ich samodzielności w dochodzeniu praw, rozwiązywaniu problemów.
 
Sądecka Poradnia Obywatelska

Od 1 października 2013 do dnia 30 września 2014 roku Fundacja EIRO realizuje projekt "Sądecka Poradnia Obywatelska".

Projekt zakłada realizację pakietu działań poradniczych i informacyjnych mających na celu edukację obywateli (mieszkańców miasta Nowy Sącz i powiatu nowosądeckiego) w zakresie ich praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia. Będzie on obejmował realizację 2 głównych zadań merytorycznych:

1.   1. opracowanie i dystrybucję (elektronicznie oraz w wersji drukowanej) praktycznej publikacji o charakterze edukacyjno-informacyjnym nt. „Niezbędnik obywatelski”.

2.   2. utworzenie i prowadzenie Sądeckiej Poradni Obywatelskiej (od 1 stycznia 2014 roku), w ramach której będzie realizowane poradnictwo obywatelskie polegające na pobudzaniu klientów do aktywności oraz uczenia ich samodzielności w dochodzeniu praw, rozwiązywaniu problemów.

Projekt wpisuje się w idee Europejskiego Roku Obywateli 2013 ustanowionego przez UE.

 
FORUM III WIEKU 2013

Fundacja EIRO we współpracy ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Ogólnopolską Federacja Stowarzyszeń UTW już po raz 3 brała udział w organizacji Forum III Wieku – imprezie towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju.

Na dni 4-7 września 2013 roku zaplanowane zostały liczne wydarzenia, w których brali udział goście z Europy, politycy, przedstawiciele licznych organizacji działających na rzecz osób starszych.

Pierwszego dnia odbyła się debata na temat projektu „Założeń długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020” oraz „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2012-2013 – doświadczenia i perspektywy”,

W Krynicy Zdroju w dniu 5 września zorganizowane zostały 2 panele dyskusyjne: „Obywatel Senior. Europejski Rok Obywateli 2013” oraz „Ekonomia przyjazna seniorom”.

W Nowym Sączu w dniu 6 września zorganizowane zostały główne obchody Forum III Wieku, podczas których występowali goście zza wschodniej i południowej granicy, przedstawiciele organizacji działających na rzecz seniorów oraz odbyła się dyskusja nt. profesjonalizacji UTW w Polsce.

W Forum III Wieku w tym roku wzięło udział blisko 200 osób.

 
"Sprawny obywatel" - PO FIO 2013

Projekt "Sprawny Obywatel", realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2013 roku, zakłada realizację zadań, których podstawowa tematyka ogniskuje się wokół zagadnień związanych z rozwijaniem poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego wobec instytucji publicznych, sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki. Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Nowy Sącz oraz powiatu nowosądeckiego ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- bezrobotnych,

- po 50 roku życia i seniorów,

- z niepełnosprawnością,

- kobiet mieszkających w powiecie,

- rodzin z problemami (wielodzietnych, korzystających z pomocy instytucji społecznych)

oraz osób już wykluczonych społecznie.

W projekcie realizowane są 2 zadania:

  1. Utworzenie i prowadzenie Punktu Mentora Obywateli w Nowym Sączu oraz 2 Punktów Powiatowego Mentora Obywateli (PPMO) w Starym Sączu oraz Krynicy Zdroju w ramach, których będzie realizowane bezpłatne poradnictwo obywatelskie oraz elementy rzecznictwa obywatelskiego.
  2. Opracowanie i wydanie 5 broszur informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Masz Prawo” (dla osób bezrobotnych, z niepełnosprawnością, kobiet mieszkających na wsi, osób starszych, rodzin).

Realizacja powyższych zadań umożliwi rozwinięcie poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego wśród mieszkańców miasta Nowy Sącz oraz powiatu nowosądeckiego ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk zagrożonych  wykluczeniem społecznym oraz już wykluczonych społecznie dzięki udzieleniu im bezpośredniej pomocy oraz przekazaniu niezbędnych informacji umożliwiających dotarcie do pomocy i wsparcia w przyszłości.

 
« pierwszapoprzednia123456następnaostatnia »

Strona 5 z 6

 

Nasi Partnerzy