niedziela, 09 Gru 2018


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

bez nazwy-1

Działania w Partnerstwie

"Sprawny obywatel" - PO FIO 2013

Projekt "Sprawny Obywatel", realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2013 roku, zakłada realizację zadań, których podstawowa tematyka ogniskuje się wokół zagadnień związanych z rozwijaniem poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego wobec instytucji publicznych, sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki. Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Nowy Sącz oraz powiatu nowosądeckiego ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- bezrobotnych,

- po 50 roku życia i seniorów,

- z niepełnosprawnością,

- kobiet mieszkających w powiecie,

- rodzin z problemami (wielodzietnych, korzystających z pomocy instytucji społecznych)

oraz osób już wykluczonych społecznie.

W projekcie realizowane są 2 zadania:

  1. Utworzenie i prowadzenie Punktu Mentora Obywateli w Nowym Sączu oraz 2 Punktów Powiatowego Mentora Obywateli (PPMO) w Starym Sączu oraz Krynicy Zdroju w ramach, których będzie realizowane bezpłatne poradnictwo obywatelskie oraz elementy rzecznictwa obywatelskiego.
  2. Opracowanie i wydanie 5 broszur informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Masz Prawo” (dla osób bezrobotnych, z niepełnosprawnością, kobiet mieszkających na wsi, osób starszych, rodzin).

Realizacja powyższych zadań umożliwi rozwinięcie poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego wśród mieszkańców miasta Nowy Sącz oraz powiatu nowosądeckiego ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk zagrożonych  wykluczeniem społecznym oraz już wykluczonych społecznie dzięki udzieleniu im bezpośredniej pomocy oraz przekazaniu niezbędnych informacji umożliwiających dotarcie do pomocy i wsparcia w przyszłości.

 
Forum III Wieku 2012

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego od 2011 roku we współpracy z Sądeckim Uniwersytetem III Wieku oraz Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń i Uniwersytetów III Wieku organizuje Forum III Wieku.
Od maja 2012 roku trwają przygotowania do tegorocznego Forum III Wieku, które będzie towarzyszyć Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju.
W dniu 6 września 2012 roku grupa blisko 150 osób – gości Forum III Wieku, wśród których będą przedstawiciele UTW z Polski i zagranicy oraz innych środowisk w tym organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, instytucji kultury, zdrowia,  mediów lokalnych i ogólnopolskich, działających na rzecz aktywizacji starszego pokolenia, będzie uczestnikami dwóch paneli Forum III Wieku w Krynicy Zdrój.
Tematyka zaplanowanych paneli jest następująca:
1.    Integracja Społeczna w Dialogu Pokoleń – Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.
2.    Procesy Demograficzne. Wyzwanie dla NGO o lepszą jakość życia osób starszych.
Sesja Plenarna Forum III Wieku odbędzie się w dniu 7 września 2012 roku na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Sesja obejmie następujące panele:
1.    Profesjonalizacja sektorów UTW w Polsce (panel organizowany w ramach projektu „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce”)
2.    Seniorzy XXI Wieku – Wyzwania i Rekomendacje Działań.
Tego samego dnia zostaną uruchomione stoiska targowe w ramach w projektu „Sądecka Marka Turystyczna na Forum III Wieku 2012” – samodzielny projekt fundacji EIRO.
Następnie odbędą się warsztaty dla liderów UTW organizowane w ramach projektu „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce” dotyczące standardów działania UTW oraz procedur ich wdrażania.
Przewidziane są też liczne spotkania ze znanymi osobistościami związanymi z działalnością UTW z całej Polski, przedstawicielami instytucji państwowych, ministerstw, a także spotkania integracyjne na koncertach i innych występach artystycznych.

Patronaty honorowe objęli m.in.:
Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, Ministrowie, Pełnomocnicy rządu, Województwo Małopolskie, Powiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz

Dodatkowe informacje o powyższym wydarzeniu oraz innych atrakcjach przewidzianych w dniach 5-8 września 2012 roku można uzyskać na stronach:

http://forumtrzeciegowieku.pl

http://.sutw.pl
http://federacjautw.pl/putw/


KaJa

 
Sądecka_Marka_Turystyczna


Od 1 maja do 30 września 2012 roku Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego realizuje projekt dotyczący promocji Sądeckiej Marki Turystycznej na Forum III Wieku 2012.
Działania promujące polegają na opracowaniu katalogu firm i instytucji posiadających certyfikat Sądeckiej Marki Turystycznej, a następnie rozesłaniu ich do około 300 Uniwersytetów III wieku zlokalizowanych na terenie całej Polski.
Kolejnym działaniem promującym będzie przygotowanie stoisk targowych z produktami i usługami opatrzonymi Sądecką Marką Turystyczną, w Miasteczku Galicyjskim w dniu 7 września 2012 roku od godziny 12.30. Wydarzenie to towarzyszy 3-dniowej konferencji Forum III Wieku.
Promocja ofert turystyczno – wypoczynkowych, produktów i innych usług będzie realizowana z myślą nie tylko o sądeckich seniorach, ale także o seniorach z Polski, zagranicy i ich rodzinach.
Tym samym Miasteczko Galicyjskie w tym szczególnym dniu przekształci się nie tylko w „Miasteczko Seniorów”, ale również „Miasteczko Turystyki Sądeckiej”, w którym przy firmowych stoiskach będzie można nie tylko podziwiać produkty i usługi certyfikowane Sądecką Marką Turystyczną, ale także spróbować sądeckich specjałów kulinarnych.

 
Prezydencja w Unii Europejskiej

 
„Prezydencja Polski w UE – dowiedz się więcej”

Fundacja EIRO w dniu 20 października 2011 roku organizuje konferencję i happening, które mają na celu przybliżenie istoty Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej pn. Prezydencja Polski w UE – dowiedz się więcej”.

Impreza obejmuje dwa elementy - cześć konferencyjną w MCK Sokół i happaning na płycie Rynku w Nowym Sączu. PONIŻEJ PROGRAM:

RAMOWY PROGRAM PROJEKTU:

I CZĘŚĆ: Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu, ul. J. Długosza 3

11.00 – 11.10: rozpoczęcie;

11.10 -12.10: prelekcja na temat "Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – jej istota i wyzwania" – dr Jerzy Andrzej Wojciechowski (MSZ);

12.10 – 13.00: prelekcja na temat "Inwestycje Województwa Małopolskiego zrealizowane z funduszy unijnych" – Jakub Szymański (Urząd Marszałkowski);

13.00 – 13.20: dyskusja;

13.20 – 13.30: zakończenie konferencji i przejście na płytę Rynku .


II CZĘŚĆ: ul. Jagiellońska, Rynek w Nowym Sączu

13.30 – 13.45: przemarsz barwnego korowodu młodzieży szkolnej i akademickiej , a także przedstawicieli organizacji pozarządowych w koszulkach krajów UE, ozdobionego flagami, banerami promocyjnymi oraz balonikami w kolorach europejskich, wzbogaconego grą na bębnach oraz przy akompaniamencie muzycznym zespołu folklorystycznego;

 

Na rynku przewidziano pokazy trialu rowerowego Team KNOXX (Mistrzowie Świata),  występ podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Gniazdo" ze Starego Sącza, prezentujący poszczególne kraje UE, pokaz footballu Freestyle – Krzysztof Golonka, uczestnik programu Mam Talent, występ folklorystycznego zespołu muzycznego Dolina Słomki, konkursy i zabawy dla dzieci, prezentacja i degustacja potraw polskiej kuchni regionalnej oraz  kuchni wybranych krajów UE.

Wszystkich serdecznie zachęcamy do uczestnictwa.

Wstęp Wolny

 

 


Głównym partnerem  przedsięwzięcia „Prezydencja Polski w UE – dowiedz się więcej” jest Województwo Małopolskie.

 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 4 z 4

 

Nasi Partnerzy