czwartek, 24 Maj 2018


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

Działania w Partnerstwie

Akademia Obywatela Seniora

alt

Chcesz dowiedzieć się czym jest Rada Seniorów? Jakie są jej zadania i obowiązki? Chcesz profesjonalnie przygotować się do jej utworzenia?

Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń w ramach AKADEMII OBYWATELA SENIORA!

Więcej…
 
Gminne Rady Seniorów - profesjonalne, aktywne, skuteczne

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy wsparcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - edycja 2018 na realizację projektu "Gminne Rady Seniorów - profesjonalne, aktywne, skuteczne".

Więcej…
 
Forum III Wieku 2017

 

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku już po raz 7 brała udział w organizacji Forum III Wieku – imprezie towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju.

W dniach 6-9 września 2017 roku miały miejsce liczne wydarzenia, w których brali udział goście z Europy, politycy, przedstawiciele licznych organizacji działających na rzecz osób starszych, liderzy UTW z Polski i zza granicy.

Pierwszego dnia odbyła się debata na temat „Seniorzy w procesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób starszych, rekomendacje kierunków zmian w polityce społeczno-gospodarczej Polski”.. Gościem specjalnym forum była dr Renate Heinisch – przedstawicielka Niemieckiej Federacji Organizacji Seniorów - BAGSO

Podsumowaniem dnia był występ regionalnego zespołu „Jakubkowianie”.

 

Na II dzień Forum III Wieku składał się udział grupy ponad 150 przedstawicieli UTW z Polski w dwóch panelach dyskusyjnych na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju. Temat pierwszego panelu brzmiał: „Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny senior – konsument na rynku usług i produktów”, oraz drugi: „Senior – Obywatel. Aktywność seniorów w życiu publicznym, w procesie zmian demograficznych”.

W III dniu Forum odbyły się dwie konferencje:

- „Wolontariat seniorów i dla seniorów – potrzeby, bariery, praktyka”

- VII Małopolskie Forum UTW.

Ostatniego dnia po śniadaniu odbyło się uroczyste podsumowanie Forum.

W Forum III Wieku w 2017 roku wzięło udział łącznie blisko 200 osób.

 
Ogólnopolskie Centrum Wsparcia Gminnych Rad Seniorów

 

Projekt obejmował następujące zadania:

1. organizację i przeprowadzanie cykli szkoleniowo-doradczych: Akademia Obywatela Seniora (wsparcie procesu tworzenia nowych rad seniorów - 3 warsztaty, pakiet wsparcia doradczego), Akademia Radnego Gminnej Rady Seniorów (wsparcie członków działających rad seniorów - 3 warsztaty, pakiet wsparcia doradczego), wizyty studyjno-szkoleniowe w działających radach seniorów (2 wizyty eksperckie połączone z „szytymi na miarę” warsztatami dedykowanymi  poszczególnym radom seniorów oraz pakietem wsparcia doradczego),

W warsztatach wzięło udział łącznie: 72 osoby, a w 2 wizytach studyjnych – 28 osób.

2. organizację i prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Doradczego dla działających i tworzących się rad seniorów,

W ramach działalności Punktu udzielono łącznie: ponad 190 porad, ponad 90 osobom z prawie 60 różnych Rad Seniorów z Polski.

3. opracowanie i dystrybucję cyklu newsletterów „Niezbędnik gminnej rady seniorów” – elektroniczne, cykliczne wydawnictwo dystrybuowane drogą mailową do działających rad seniorów w Polsce o charakterze informacyjno – edukacyjnym (3 wydania).

Projekt był przeznaczony dla osób 60+, które działały w Radach Seniorów lub

chciałyby taką radę założyć w miejscowości z której pochodzą.

Projekt realizowany był od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.

 
Forum III Wieku 2016

Już po raz ósmy, liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz promowania otoczenia przyjaznego starzeniu się społeczeństwa, z kraju i zagranicy, spotkali się w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju w dniach od 7 do 10 września 2016 r. podczas Forum III Wieku, aby wspólnie z przedstawicielami świata polityki, nauki i mediów dyskutować o problemach przed którymi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa i zmian demograficznych. Inauguracja konferencji miała miejsce 7 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.

Przybyłych gości powitała pani Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Sądeckiego UTW. A konferęcję otworzył Wiceprezes Rady Ministrów dr Jarosław Gowin. Nie zabrakło również przedstawicieli Województwa Małopolskiego, Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego. Wśród gości pojawił się również Władysław Kosiniak-Kamysz były Minister Pracy i Polityki Społecznej, za którego rządu zapoczątkowane zostały główne działania kształtujące aktualną politykę senioralną.

Najważniejszym punktem programu była debata na temat: „Polityka senioralna wyzwaniem dla Europy. Szanse i bariery starzejącego się społeczeństwa”. Gościem specjalnym Fotum był Leif Hallberg Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów ze Szwecji oraz Piere Vellas wnuk załozyciela pierwszego UTW na świecie.

8 września uczestnicy Forum III Wieku wzięli udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju. Seniorzy mieli okazję uczestniczyć w licznych debatach, posłuchać panelistów zaproszonych z wielu krajów Unii Europejskiej, Europy Środkowej oraz USA. Organizatorzy Forum III Wieku (Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku) zorganizowali w Krynicy Zdrój dwa panele na temat:

1.Czy „srebrna gospodarka” może stanowić szansę rozwoju społecznego i ekonomicznego regionów? Priorytety w strategii Starzejącego się społeczeństwa.

2.Senior – Obywatel. Jak wykorzystać potencjał i aktywność seniorów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Sesja plenarna w trzecim dniu Forum III Wieku rozpoczęła się od przedstawienia przez panią dr hab. Prof. nadzw. Zdzisławę Zacłonę - Przewodniczącego Rady Programowo- Naukowej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykładu wprowadzającego. Tematyka pierwszego panelu dyskusyjnego, którego moderatorem był red. Wojciech Molendowicz, poświęcona była odpowiedzi na pytanie: Jak skutecznie wzmocnić więzi Polonii z Polską. Wzięły w nim udział przedstawiciele organizacji seniorskich z Ukrainy, Litwy, Białorusi oraz Austrii. Drugą część sesji plenarnej stanowiło VI Małopolskie Forum UTW.

W ostatnim dniu pobytu na Sądecczyźnie goście Forum III Wieku zwiedzili malownicze miasto Bardejów na Słowacji. W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 osób z ponad 40 UTW z Polski.

Zostało opracowane również Stanowisko Forum III Wieku 2016.

 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 1 z 4

 

Nasi Partnerzy