piątek, 10 Lip 2020


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

logo projekt

Działania w Partnerstwie

 

Uboższy i głupszy świat bez "srebrnego" głosu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 września 2013 09:25

 

W panelu dyskusyjnym, na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju w dniu 5 września 2013 roku, pn. "Obywatel Senior. Europejski Rok Obywateli 2013", poświęconym kwestiom związanym z rolą obywateli w umacnianiu ich praw poprzez aktywny udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego wzięło udział jako słuchacze blisko 200 osób – w tym goście z zagranicy. Dzięki temu panel nabrał charakteru miejsca ponadnarodowej wymiany informacji oraz upowszechnienia dobrych praktyk w całej Unii Europejskiej.

W panelu wzięli udział: Róża Thun – europosłanka, Michał Szczerba – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. UTW, goście z zagranicy Hanna Severinnsen - Menager Projektów, Komitet Helsiński w Danii oraz Karl Erik Olsson – prezes Związku Szwedzkich Emerytów. Moderatorem panelu była Barbara Imiołczyk – z Komisji Ekspertów i Rad Społecznych, działająca przy RPO, a komentatorem była socjolog z UW – Magdalena Rosochacka Gmitrzak. Zamiast Gościa specjalnego – Ministra Władysława Kosiniaka – Kamysza w panelu wzięła udział w jego zastępstwie – Wiceminister Małgorzata Marcińska.

Ona też jako pierwsza wystąpiła z wypowiedzią, w czasie której mówiła o planach Ministerstwa na przyszłość: „W przyszłym okresie programowania będziemy stawiać na wypracowanie przede wszystkim standardów usług opiekuńczych oraz standardów aktywnego starzenia się społeczeństwa obywatelskiego.(…) Hasło na kolejny rok programowania to udział seniorów w życiu lokalnym, regionalnym.”

Realizacjom tych działań będzie służyć zmiana w ustawie o samorządzie terytorialnym – wprowadzenie gminnych rad seniorów, które będą jednocześnie stanowiły – jak powiedział Michał Szczerba „pewnego rodzaju pilotaż, pilotaż aktywności środowisk seniorskich, aktywności organizacji pozarządowych, aktywności UTW.”

Róża Thun rozpoczęła swoją wypowiedź od sportowego porównania chwytania pomysłów jak piłek, by następnie przejść do właściwej wypowiedzi kierując uwagę zebranych gości na prawa seniora w Unii Europejskiej, które niczym nie różnią się od praw pozostałych obywateli.

W dalszej części wypowiedzi zwróciła uwagę na to jak wiele dobrego dla UE mogą wnieść ludzie starsi. Podała przykłady polityków którzy dopiero po przekroczeniu „srebrnego” wieku rozwinęli swoje skrzydła działając na rzecz instytucji UE, a byli to m.in.: Robert Schuman, Jerzy Buzek. Pani Europoseł wspomniała też o działalności politycznej 82-letniej posłanki z Luksemburga, prawdopodobnie jednej z najstarszych osób działających w polityce nie tylko w Europie ale i na świecie.

Mocnym akcentem wystąpienia było stwierdzenie, że to jest lenistwo ze strony osób starszych, że nie chcą angażować się w działania polityki czy chociażby środowiska lokalnego, bowiem: „Europa koniecznie potrzebuje waszej wiedzy, waszego doświadczenia i waszych umiejętności. Bez głosu „srebrnego” świat będzie uboższy i biedniejszy, a przede wszystkim głupszy.”

Angażowanie się seniorów jest konieczne – podkreślała: „My musimy się mobilizować, aby walczyć, aby ten świat który pozostawimy swoim dzieciom i wnukom, był lepszy niż ten który myśmy odziedziczyli.”

Poseł Szczerba rozpoczął swoją wypowiedź słów: „Do starości powinniśmy się przygotowywać my jako ludzie i każdy z nas z osobna, inwestując w naszą wiedzę, potencjał, ale także do starości powinniśmy się przygotowywać jako państwo jako miasta, jako gminy.”

Następnie opowiedział o pomyśle zorganizowania gminnych rad seniorów, które staną się podstawą, pierwszym etapem budowania modelu, formy reprezentacji osób starszych w państwie.

Rady seniorów będą tym samym: „ciałami konsultacyjnymi, ciałami doradczymi oraz ciałami inicjującymi.”

Niezwykle ciepłe słowa skierował do uczestników panelu, członków UTW z całej Polski i z zagranicy: „UTW stał się autentycznym ruchem, stał się również nie tylko inkubatorem aktywności osób starszych w środowisku lokalnym ale także partnerem do wspierania polityki państwa, na każdym szczeblu, także gminnym.”

Na zakończenie spotkania Pani wiceminister Marciniak zapewniła o kontynuacji programu ASOS i niezwykłej sile hasła „aktywne starzenie”, które nie może być pustym hasłem, bowiem niesie ze sobą przesłanie dla seniorów.

A Róża Thun zaakcentowała na zakończenie: „Musimy zmieniać nastawienie społeczeństwa do starszych ludzi, musimy zmieniać nastawienie swoje starszych ludzi do siebie samych i do świata. My musimy siebie traktować poważnie i znać naszą własną wartość. (…) Państwo mogą zmieniać prawo. Jak patrzę na ilość osób na tej sali to sobie myślę, czemu seniorzy nie mogą być radnymi? Po prostu trzeba się zorganizować pójść i wybrać. (…) Traktujmy się na serio.”

Poprawiony: środa, 11 września 2013 09:46
 

 

Nasi Partnerzy