środa, 22 Wrz 2021


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

logo projekt

Działania w Partnerstwie

 

Jesteśmy organizacją pozarządową powstałą w roku 2010.  Naszą misją jest krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego – czyli społeczeństwa demokratycznego, w którym obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni i odpowiedzialni oraz posiadają zdolność samoorganizacji.

Jesteśmy przekonani, że dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju niezbędna jest synergia pomiędzy sektorem pozarządowym, publicznym i prywatnym – z tego względu stawiamy sobie również za cel promocję i animację tego typu partnerstw . . . aby nam i Państwu żyło się lepiej.

Oferta Fundacji obejmuje różnorodne wsparcie merytoryczne dla osób fizycznych i prawnych, a w szczególności: szkolenia, warsztaty, konsultacje i poradnictwo.

Naszym wielkim atutem jest zespół młodych, dynamicznych i kompetentnych osób wywodzących się z różnych środowisk – osób, którym sprawy społeczne są bliskie sercu.

 

Zespół Fundacji

System.String[]System.String[]
 

 

Nasi Partnerzy