środa, 24 Kwi 2019


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

bez nazwy-1

Działania w Partnerstwie

Kampania informacyjno-edukacyjna w Małopolsce - 01.06 - 30.11.2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 kwietnia 2013 09:37

Europejski Rok Obywateli 2013  jest poświęcony prawom, które wynikają z obywatelstwa Unii Europejskiej.

W ramach przygotowań do Europejskiego Roku Obywateli,  w 2012 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, na temat praw obywatelskich UE. Celem konsultacji było uzyskanie informacji o różnych przeszkodach, które mogą napotykać w życiu codziennym obywatele europejscy, którzy mieszkają, uczą się, pracują, robią zakupy lub podróżują w UE.

Zgodnie z raportem podsumowującym wyniki konsultacji, obywatele Polski stanowili najliczniejszą, spośród pozostałych obywateli UE, grupę respondentów (18% to obywatele Polski). Wyniki konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską znaleźć można tutaj.

Obywatelstwo UE nie zastępuje obywatelstwa krajowego, lecz je uzupełnia. Wszyscy obywatele 27 państw członkowskich UE mają pakiet dodatkowych praw jako obywatele UE. Obejmują one: prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych i europejskich w państwie UE zamieszkania, prawo do ochrony w placówkach konsularnych dowolnego państwa UE za granicą na tych samych warunkach, co obywatele tego państwa, a także prawo do złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego, skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz – od 2012 r. – prawo do udziału w europejskiej inicjatywie obywatelskiej.

Wciąż zbyt wiele osób uważa jednak,  że nie ma wystarczających informacji o różnych przysługujących im prawach. ( Wyniki badań European Union Citizenship Analytical Report 2010

Dlatego nasze organizacje pozarządowe:

1. Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego (m.in. doświadczenia z promocji Polskiej Prezydencji w UE 2011)

2. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku ( na terenie Małopolski konsoliduje działania i współpracuje  z  41 UTW)

3. Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, prowadzący od 2009 r. Sadecki Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego oraz od 2012 r. Limanowski Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego)

podjęły  wspólnie  decyzję w sprawie organizacji i przeprowadzenia:

Kampanii  informacyjno- edukacyjnej  w Małopolsce „EUROPEJSKI  ROK OBYWATELI 2013 –  MAŁOPOLSKA” w okresie od  1 czerwca do 30 listopada 2013, na terenie województwa małopolskiego.

Celem kampanii informacyjno- edukacyjnej   będzie:

- rozpowszechnianiu wśród obywateli, mieszkańców Małopolski praktycznych informacji w zakresie uprawnień, które wynikają z obywatelstwa UE i rozwijanie kompetencji   obywatelskich, w formie ulotek, broszur, plakatów, informacji zamieszczanych na stronach internetowych naszych organizacji oraz innych organizacji pozarządowych, które zechcą przystąpić do Kampanii

- organizowanie spotkań z  posłami do Parlamentu Europejskiego,  w czasie których mieszkańcy Małopolski mogą  uzyskać informacje  w przedmiotowym zakresie

- nawiązanie współpracy ze studentami  i absolwentami  uczelni wyższych w Małopolsce, a szczególnie  wydziałów/kierunków: politologii, stosunków międzynarodowych, europeistyki  oraz  prawa  i włączenie ich jako wolontariuszy do działań Kampanii, po uprzednim przeszkoleniu, we współpracy z Regionalnym  Ośrodkiem  Debat Międzynarodowych w Krakowie.

- włączenie słuchaczy/studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, działających w Małopolsce jako wolontariuszy do działań Kampanii, po uprzednim przeszkoleniu we współpracy z Regionalnym  Ośrodkiem  Debat Międzynarodowych w Krakowie,

- dążenie do zorganizowania stałych Punktów Informacyjno – Edukacyjnych o UE także poza Krakowem, na terenie województwa małopolskiego ( Nowy Sącz, Tarnów),

- nawiązanie współpracy z mediami w celu upowszechniania praw obywatelskich UE oraz podnoszenia świadomości prawnej mieszkańców Małopolski,

- zorganizowanie w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój we wrześniu 2013 r. panelu dyskusyjnego na temat Europejskiego Roku Obywatelskiego, z udziałem przedstawicieli Parlamentu i Komisji UE oraz Regionalnego Ośrodka Debat Międzynarodowych w Krakowie.

- promocja działań  w zakresie informacji o UE na terenie Małopolski

- zorganizowanie regionalnej debaty w Krakowie, podsumowującej Kampanię, w grudniu 2013.

Realizacja  ww. działań  w porozumieniu i współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Krakowie , posłami do Parlamentu Europejskiego z Małopolski, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego,mediami i środowiskiem biznesu.

Powołany zostanie Zespół Organizacyjny do spraw Kampanii.

Lokal na biuro Kampanii: Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w Nowym Sączu  ul. Jagiellońska 18

Opracowanie:

Wiesława Borczyk

11 kwietnia 2013

Poprawiony: poniedziałek, 22 kwietnia 2013 12:55
 

 

Nasi Partnerzy