poniedziałek, 25 Sty 2021


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

logo projekt

Działania w Partnerstwie

 

Polskie Forum Seniorów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 04 grudnia 2020 10:08

Miło nam poinformować, że Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatellskiego została sygnatariuszem Polskiego Forum Seniorów!

Polskie Forum Seniorów [dalej: PFS] to zawiązane we wrześniu 2019r. porozumienie organizacji pozarządowych pracujących z seniorami i dla seniorów stanowiące płaszczyznę współpracy i wymiany informacji w szczególności w zakresie formułowania i wyrażania opinii w sprawach ważnych dla środowiska osób starszych zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym. PFS działa na zasadzie nieformalnej, dobrowolnej i apolitycznej grupy partnerskiej, nie posiadającej osobowości prawnej, nie stanowiącej odrębnego podmiotu w rozumieniu prawa, a także nie podlegającej obowiązkowi rejestracji. Polskie Forum Seniorów działa w ramach Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku - jest otwarte na wszelkie organizacje seniorskie, niezależnie od ich formy prawno – organizacyjnej.

Celem PFS jest:

a. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dokumentów strategicznych oraz innych inicjatyw na szczeblu regionalnym i krajowym ważnych dla środowiska osób starszych,

b. rzecznictwo interesów osób starszych wobec sektora publicznego i innych środowisk,

c. stworzenie szerokiej reprezentacji środowiska organizacji seniorskich będącej partnerem dla organów administracji rządowej i samorządowej na szczeblu regionalnym i krajowym,

d. rozwijanie współpracy, kształtowanie standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji seniorskich.

PFS realizuje swoje cele poprzez systematyczne opracowywanie i nadawanie biegu inicjatywom, opiniom, wnioskom, rekomendacjom oraz innym stanowiskom w sprawach istotnych dla seniorów i organizacji seniorskich. Opinie sygnatariuszy porozumienia w ww. sprawach są wyrażane i gromadzone za pośrednictwem strony internetowej www.forumseniorow.pl

forum

Poprawiony: piątek, 04 grudnia 2020 16:59
 

 

Nasi Partnerzy