wtorek, 26 Sty 2021


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

logo projekt

Działania w Partnerstwie

 

AKTYWNE I SKUTECZNE GMINNE RADY SENIORÓW W MAŁOPOLSCE
Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w okresie od 1.06.2018 r. do 30.11.2018 r. realizuje projekt pn. Aktywne i skuteczne gminne rady seniorów w Małopolsce.

Celem głównym projektu jest zdynamizowanie i usprawnienie procesu włączania osób starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym w ramach gminnych rad seniorów działających na obszarze województwa małopolskiego.


Cele szczegółowe:
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności seniorów – członków gminnych rad seniorów w Małopolsce – w zakresie niezbędnym do profesjonalnego i efektywnego wypełniania obowiązków radnego,
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności liderów/przedstawicieli małopolskich organizacji seniorskich w zakresie inicjowania, tworzenia oraz prowadzenia działalności w ramach gminnych rad seniorów,
- ułatwienie dostępu do profesjonalnej wiedzy i informacji w zakresie niezbędnym dla efektywnego uczestnictwa seniorów w tworzeniu i działaniu w ramach gminnych rad seniorów.


W ramach projektu przewidziano m.in.:
• wizyty studyjno-szkoleniowe w działających w Małopolsce gminnych radach seniorów;
• porady i konsultacje w ramach Punktu Konsultacyjno – Doradczego dla działających i tworzących się w Małopolsce rad seniorów;
• wydanie newslettera „Niezbędnik gminnej rady seniorów”.


Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

 

Nasi Partnerzy