niedziela, 26 Maj 2019


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

bez nazwy-1

Działania w Partnerstwie

Konkurs ofert z Powiatu Nowosądeckiego

ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UDZIELANIA

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIUPUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

NA TERENIE POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2017 ROKU

Terminarz działań:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – 28 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

Składanie ofert przez organizacje pozarządowe – do 18 LISTOPADA br.

Podjęcie decyzji przez Zarząd Powiatu o rozstrzygnięciu konkursu: wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji wraz z jej wysokością – do 30 LISTOPADA br.

Zawarcie umowy.

Szczegóły dot. m.in. zakresu zadania, miejsca i harmonogramu jego realizacji, wysokości środków przeznaczonych na ten cel oraz zasad przygotowania oferty i udzielania dotacji znajdują się w Ogłoszeniu o konkursie (w załączeniu wraz z innymi wymaganymi dokumentami).
 
Aby pobrać dodatkowe informacji kliknij tutaj.
System.String[]System.String[]
 

 

Nasi Partnerzy