piątek, 18 Sty 2019


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

bez nazwy-1

Działania w Partnerstwie

Wizyta Adama Bodnara w Nowym Sączu

„Osoby starsze w środowisku lokalnym” – Adam Bodnar w Nowym Sączu spotkał się ze słuchaczami  Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW)

W czwartek, 13 października br. w Nowym Sączu miało miejsce  spotkanie współorganizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara i panią Wiesławę Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW), a także członkinię Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do udziału w spotkaniu zaproszono liderów siedmiu UTW z subregionu sądeckiego (cztery powiaty), liderów gminnych/miejskich rad seniorów, a także prawników, świadczących nieodpłatną pomoc prawną na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego oraz liderki Kół Gospodyń Wiejskich. 

Najważniejszym wnioskiem z prawie dwugodzinnego spotkania było to, że to właśnie organizacje seniorów są tą siłą, która może zmieniać podejście samorządów do usług publicznych i pomocy starzejącym się obywatelom.

Adam Bodnar mówił o działaniach RPO na rzecz praw osób starszych, a Barbara Imiołczyk prosiła o recenzję najnowszego wydawnictwa Biura RPO – "System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania".  Publikacja jest dostępna na stronie:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/system-wsparcia-osob-starszych-w-srodowisku-zamieszkania

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się także z liderami organizacji pozarządowych i studentami PWSZ w Nowym Sączu.

Więcej info na:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/%E2%80%9Eosoby-starsze-w-%C5%9Brodowisku-lokalnym%E2%80%9D-%E2%80%93-adam-bodnar-w-nowym-s%C4%85czu-spotyka-si%C4%99-z-uniwersytetem

System.String[]System.String[]
 

 

Nasi Partnerzy