piątek, 18 Sty 2019


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

bez nazwy-1

Działania w Partnerstwie

Forum III Wieku 2016 - w "Oazie"

Już po raz ósmy, liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz promowania otoczenia przyjaznego starzeniu się społeczeństwa, z kraju i zagranicy, spotkali się w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju w dniach od 7 do 10 września 2016 r. podczas Forum III Wieku, aby wspólnie z przedstawicielami świata polityki, nauki i mediów  dyskutować  o problemach przed którymi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa i zmian demograficznych.

Inauguracja konferencji miała miejsce 7 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Przybyłych gości powitała pani Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Sądeckiego UTW. A konferęcję otworzył Wiceprezes Rady Ministrów dr Jarosław Gowin. Nie zabrakło również przedstawicieli Województwa Małopolskiego, Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego. Wśród gości pojawił się również Władysław Kosiniak-Kamysz były Minister Pracy i Polityki Społecznej, za którego rządu zapoczątkowane zostały główne działania kształtujące aktualną politykę senioralną.

W swoim krótkim , ale bardzo treściwym wystąpieniu w następujący sposób określił Nowy Sącz:

„Nowy Sącz i Forum III Wieku to jest oaza dla seniorów i polityków społecznych i tych wszystkich, którzy zajmują się polityką senioralną. A czemu oaza? Bo po pierwsze nabiera się tutaj sił i nabiera się dobrej energii. A od was ta energia płynęła zawsze takim mocnym strumieniem i to żaden Red Bull tego nie zastąpi. Dajecie taką siłę że ona wystarcza później na ten cały rok.Czyli oaza daje schronienie i daje siłę i daje taką dobrą energię. Ale oaza to tez jest takie miejsce gdzie się siada i planuje dalszą podróż i trzeba sobie wyznaczyć te kamienie milowe i cele do których dążymy.”

Najważniejszym punktem programu była debata na temat: „Polityka senioralna wyzwaniem dla Europy. Szanse i bariery starzejącego się społeczeństwa”.

A oto kilka ważnych słów:

Osoby starsze muszą być w centrum, a nie na marginesie działań społecznych, publicznych, ekonomicznych. Muszą być jądrem tej całej polityki społecznej” (Elżbieta Bojanowska)

„Jedna rzecz to w tej konwencji myślenia o tym co już się dzieje, co już się wydarzyło i co ma sens i co jest dobre i warto kontynuować, to ten wymiar partycypacji obywatelskiej środowisk seniorskich” (Wojciech Kaczmarczyk)

„ (…) nadal brakuje nam w Polsce takiego myślenia o prawach seniora jako o prawach człowieka, o prawach człowieka, które są niepodzielne (…), które przy przyrodzone, czyli przysługują nam tylko dlatego że jesteśmy ludźmi, które wynikają z naszej godności. Godność nie jest zależna od wieku” (dr Sylwia Spurek)

„Zdrowie jest najsłabszym ogniwem w ogóle polityki senioralnej” (Marek Cytacki)

„Przy kreowaniu polityki społecznej ważne są dwa kluczowe elementy: jak najdłuższe zachowanie prawa do samostanowienia (… i punkt drugi: jak najdłuższe poczucie bycia potrzebnym (…).To dwa filary polityki społecznej” (Wioletta Wilimska)

„Bardzo ważne jest abyśmy tworzyli odpowiedzialne terytorium. Małopolska jako odpowiedzialne terytorium to oczywiście ludzie i miejsca”. (Wioletta Wilimska)

„Coraz więcej organizacji pozarządowych specjalizuje się w pracy z osobami starszymi, coraz więcej młodych ludzi rozumie potrzeby osób starszych, w ten sposób naturalny łączą się pokolenia.” (dr Anna Okońska-Walkowicz)

Wieczorem dla uczestników Forum odbył się uroczysty koncert zespołu Sądeczanie w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.

Gościem specjalnym Fotum był Leif Hallberg Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów ze Szwecji.

8 września uczestnicy Forum III Wieku wzięli udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju. Seniorzy mieli okazję uczestniczyć w licznych debatach, posłuchać panelistów zaproszonych z wielu krajów Unii Europejskiej, Europy Środkowej oraz USA. Organizatorzy Forum III Wieku (Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku) zorganizowali w Krynicy Zdrój dwa panele na temat:

1. Czy „srebrna gospodarka” może stanowić szansę rozwoju społecznego i ekonomicznego regionów? Priorytety w strategii Starzejącego się społeczeństwa.

2. Senior – Obywatel. Jak wykorzystać potencjał i aktywność seniorów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Sesja plenarna w trzecim dniu Forum III Wieku rozpoczęła się od przedstawienia przez panią dr hab. Prof. nadzw. Zdzisławę Zacłonę - Przewodniczącego Rady Programowo- Naukowej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykładu wprowadzającego.

Tematyka pierwszego panelu dyskusyjnego, którego moderatorem był red. Wojciech Molendowicz, poświęcona była odpowiedzi na pytanie: Jak skutecznie wzmocnić więzi Polonii z Polską. Wzięły w nim udział przedstawiciele organizacji seniorskich z Ukrainy, Litwy, Białorusi oraz Austrii.

Drugą część sesji plenarnej stanowiło VI Małopolskie Forum UTW.

W ostatnim dniu pobytu na Sądecczyźnie goście Forum III Wieku zwiedzili malownicze miasto Bardejów na Słowacji.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 osób z ponad 40 UTW z Polski.

Zostały opracowane również Stanowisko Forum III Wieku 2016. By przeczytać – kliknij tutaj.

Więcej informacji oraz fotogalerię można znaleźć klikając w poniższe linki głównych organizatorów Forum:

http://www.federacjautw.pl/

http://www.sutw.pl/

http://www.forumtrzeciegowieku.pl/    

System.String[]System.String[]
 

 

Nasi Partnerzy