piątek, 18 Sty 2019


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

bez nazwy-1

Działania w Partnerstwie

Goście zagraniczni VI Forum III Wieku

W miniony weekend 3-4 września br. przyjechali przedstawiciele organizacji seniorskich oraz uniwersytetów trzeciego wieku zza wschodniej i południowej granicy Polski: Ukrainy, Litwy, Bialorusi i Austrii.

Biorą oni udział w projekcie "Polonio - Razem Możemy Więcej" finansowanym w ramach opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Pierwszy dzień przewidziany jest na warsztaty edukacyjno-obywatelskie oraz motywacyjno-integracyjne.

Na drugi dzień zaplanowana jest wycieczka do Krakowa oraz zwiedzanie najważniejszych zabytków dawnej stolicy Polski.

Trzeciego dnia odbędzie się spotkanie z przedstawicielami władz miasta Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego oraz Sądeckiej Rady Seniorów wraz z Liderami UTW z Nowego Sacza, a po południu nastąpi uroczyste otwarcie VI Forum III Wieku.

Czwarty dzień jest przeznaczony na wyjazd do Krynicy Zdroju oraz udział w Forum Ekonomicznym.

Piątego dnia odbędą się główne uroczystości Forum III Wieku na miasteczku Galicyjskim. Przedstawiciele Polonii wezmą udział w panelu dyskusyjnym pn. "Polonia Europy - jak skutecznie wzmacniać więzi Polonii z Polską"

 

System.String[]System.String[]
 

 

Nasi Partnerzy