wtorek, 27 Paź 2020


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

logo projekt

Działania w Partnerstwie

 

FORUM III WIEKU 2015

Już po raz siódmy, liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz promowania otoczenia przyjaznego starzeniu się społeczeństwa, z kraju i zagranicy, spotkali się w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju w dniach od 9 do 12 września 2015 r. podczas Forum III Wieku, aby wspólnie z przedstawicielami świata polityki, nauki i mediów  dyskutować  o problemach przed którymi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa.

Inauguracja konferencji miała miejsce 9 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Przybyłych gości powitała pani Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Sądeckiego UTW. Najważniejszym punktem programu była debata na temat: „Partycypacja osób starszych w życiu publicznym. Stan obecny i wyzwania na przyszłość”. Po debacie Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył mec. Wie­sławie Borczyk –Honorową Odznakę Primus in Agendo („Pierwszy w działaniu”).

Wieczorem dla uczestników Forum odbył się uroczysty koncert zespołu Sądeczanie w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.

10 września uczestnicy Forum III Wieku wzięli udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju. Seniorzy mieli okazję uczestniczyć w licznych debatach, posłuchać panelistów zaproszonych z wielu krajów Unii Europejskiej, Europy Środkowej oraz USA. Organizatorzy Forum III Wieku (Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku) zorganizowali w Krynicy Zdrój dwa panele na temat:

  1. Demografia a gospodarka – ekonomiczne wyzwania procesu starzenia się społeczeństw w Polsce i na świecie. Srebrna Gospodarka. Społeczna odpowiedzialność biznesu.
  2. Miasta/ Gminy przyjazne starzeniu się społeczeństwa – samorząd terytorialny a zmiany demograficzne

Sesja plenarna w trzecim dniu Forum III Wieku rozpoczęła się od przedstawienia przez panią dr hab. Prof. nadzw. Zdzisławę Zacłonę - Przewodniczącego Rady Programowo- Naukowej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykładu na temat wyzwań i perspektyw rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku w latach 2015-2020.

Tematyka pierwszego panelu dyskusyjnego, którego moderatorem był red. Wojciech Molendowicz, koncentrowała się wokół zagadnień związanych z szerokorozumianym bezpieczeństwem seniorów.

Drugą część sesji wypełniły panel dyskusyjny Regionalne Forum UTW - Małopolskie doświadczenia w zakresie inicjatyw proseniorskich.

W ostatnim dniu pobytu na Sądecczyźnie goście Forum III Wieku zwiedzili także uzdrowisko Wysowa oraz Muszy­nę, gdzie oglądali wiele atrakcji przyrodniczych i kulturowych.

W wydarzeniu wzięło udział 200 osób w tym z 46 UTW z Polski.

 

 

Nasi Partnerzy