piątek, 18 Sty 2019


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

bez nazwy-1

Działania w Partnerstwie

Srebrna Gospodarka szansą dla Małopolski

W grudniu 2015 r. ukazała się niezwykła publikacja

poradnik „Srebrna Gospodarka szansą dla Małopolski”

wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej.

Redakcja poradnika, w „Słowie wstępnym” pisze m.in. „Małopolska to pierwszy region, który podjął wyzwanie sformułowania rekomendacji stanowiących odpowiedź na zmiany demograficzne w naszym kraju. Dlatego mamy ogromną przyjemność oddać w Państwa ręce poradnik „Srebrna Gospodarka szansą dla Małopolski”- poświęcony polityce senioralnej. Powoli, ale skutecznie udaje się zwalczać stereotypy w myśleniu o osobach starszych. Wiemy, że seniorzy stanowią ogromny potencjał, który może służyć rozwojowi ekonomicznemu kraju i regionów. Seniorzy to ludzie, z których wiedzy, doświadczenia i mądrości powinniśmy czerpać garściami. To także aktywna grupa konsumentów, świadoma swoich praw i niepozbawiona aspiracji.

Ogromnym zaniechaniem ze strony władz i całego społeczeństwa byłoby niedostrzeganie tego wielkiego potencjału. Aby jednak mądrze wspierać seniorów i nie pozwolić, by drzemiący w nich potencjał pozostał uśpiony, konieczne jest wdrożenie wielu projektów społecznych, ekonomicznych i infrastrukturalnych. Prezentowany poradnik zawiera propozycję tego typu działań: od ochrony zdrowia i polityki społecznej poprzez edukację i kulturę, aż po inwestycje w infrastrukturę i nowe technologie. Rekomendacje zostały opracowane w taki sposób, aby ich wdrożenie było impulsem do dalszego rozwoju regionu i lokalnych społeczności. Proponowane działania prowadzić mają nie tylko do ożywienia wybranych sektorów gospodarki i wzrostu zatrudnienia, ale tez do pojawienia się nowych ofert edukacyjnych i kulturalnych czy inicjatyw prozdrowotnych. To propozycje nie tylko dla seniorów, ale dla wszystkich grup społecznych. Autorami rekomendacji są eksperci z różnych dziedzin, wielcy entuzjaści i orędownicy pozytywnej polityki senioralnej…”.

W pracach nad poradnikiem brali również przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Małopolski i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

W formie elektronicznej e-book „Srebrna Gospodarka szansą dla Małopolski” można pobrać ze stron:

www.malopolskie.pl/DlaMediow/Informacje/?id=15332

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tą wyjątkową publikacją!

alt

System.String[]System.String[]
 

 

Nasi Partnerzy