piątek, 18 Sty 2019


PORADĘ UZYSKAŁO

2428

OSÓB 

SZKOLENIE ODBYŁO

120

OSÓB

Nasze projekty

bez nazwy-1

Działania w Partnerstwie

Seniorzy dają Radę!

Projekt "Seniorzy dają Radę!" realizowany od 01.04.2014 do 31.12.2014 roku zakłada realizację pakietu działań badawczych, edukacyjnych i wdrożeniowych skierowanych do seniorów oraz organiozacji seniorskich ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) obejmujących:

1. przeprowadzenie diagnozy stanu wiedzy i postaw seniorów i organizacji seniorskich w zakresie udziału w tworzeniu i działaniu gminnych rad seniorów,

2. organizację i przeprowadzenie cyklu warsztatów pn. "Akademia Obywatels Seniora",

3. animację tworzenia rad seniorów na obszarze realizacji projektu,

4. opracowanie i dystrybucję poradnika pt. "Rada seniorów w praktyce - wybrane zagadnienia",

5. promocja projektu.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu partycypacji społecznej osób starszych poprzez wzrost ich współuczestnictwa w procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym w ramach gminnych rad seniorów.

 

 

 

Nasi Partnerzy