Zarząd Fundacji

altWojciech Nalepa – Prezes Fundacji, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE na WPiA UKSW w Warszawie. Doradca i trener w obszarze prawno-organizacyjnych aspektów zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Autor wielu publikacji o tematyce prawnej. Koordynator projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych. Na co dzień zajmuje się prawem organizacji pozarządowych, prawem cywilnym, prawem gospodarczym i prawem finansowym. Członek – ekspert II kadencji Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego w Krakowie. Pasjonat motoryzacji i ogrodnictwa, uwielbia czytać, biega i uprawia kajakarstwo górskie. Żona: Gabriela. Córeczka: Lilka.

altDaniel Jachimowicz – Wiceprezes Zarządu Fundacji, prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami unijnymi. Współautor i koordynator wielu projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej min. w ramach programu PHARE 2002, PAOW, ZPORR 2004-2006 oraz POKL 2007-2013. Posiada uprawnienia pedagogiczne, jest wykładowcą – trenerem oraz doradcą z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz źródeł i mechanizmów pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania działalności gospodarczej. Pasjonat motoryzacji. Żona Joanna, córka Oleńka i synek Kamilek.

                              Małgorzata Borczyk – Członek Zarządu (od 2016 roku)