START

Witamy Państwa
na stronie Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego
[EIRO]

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego jest organizacją powstałą w 2010 r. z inicjatywy grupy osób zaangażowanych na co dzień w działania sektora pozarządowego.

Misją Fundacji jest krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego – czyli społeczeństwa demokratycznego, w którym obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni i odpowiedzialni oraz posiadają zdolność samoorganizacji.

Zachęcamy instytucje samorządowe, placówki edukacyjno-oświatowe, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe do nawiązania współpracy i wspólnej realizacji projektów aktywizujących środowisko lokalne.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Fundacji EIRO

Czcionka
Kontrast