O Fundacji

Jesteśmy organizacją pozarządową powstałą w roku 2010. 

Naszą misją jest krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego – czyli społeczeństwa demokratycznego, 
w którym obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni i odpowiedzialni oraz posiadają zdolność samoorganizacji. 

Jesteśmy przekonani, że dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju niezbędna jest synergia pomiędzy sektorem pozarządowym, publicznym i prywatnym – z tego względu stawiamy sobie również za cel promocję i animację tego typu partnerstw... aby nam i Państwu żyło się lepiej. 

Oferta Fundacji obejmuje różnorodne wsparcie merytoryczne dla osób fizycznych i prawnych,
a w szczególności: szkolenia, warsztaty, konsultacje i poradnictwo. 

Naszym wielkim atutem jest zespół młodych, dynamicznych i kompetentnych osób wywodzących się 
z różnych środowisk – osób, którym sprawy społeczne są bliskie sercu.

Zespół Fundacji