Projekty

  • CYFROWY ŚWIAT BLIŻEJ SENIORA

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij TUTAJ.

  • BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY OBYWATEL

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.
Zapraszamy na stronę projektu – kliknij TUTAJ.

  • OBYWATELE PARTYCYPUJĄ LOKALNIE – AKTYWNIE I PROFESJONALNIE!

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021–2030

Czcionka
Kontrast