• AKTUALNOŚCI

  Punkt Informacyjno-Doradczy

  W okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego prowadzi bezpłatny Punkt Informacyjno-Doradczy dla działających i tworzących się organizacji oraz ciał dialogu obywatelskiego! Punkt działa w ramach projektu „Obywatele partycypują lokalnie – aktywnie i profesjonalnie!” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 • AKTUALNOŚCI

  Kolejny projekt do realizacji

  Z radością informujemy, że od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku Fundacja Europejski Instytut Rozowoju Obywatelskiego będzie realizować projekt „Obywatele partycypują lokalnie – aktywnie i profesjonalnie” sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021–2030. Już wkrótce zamieścimy więcej informacji na temat tego przedsięwzięcia.

 • AKTUALNOŚCI

  Realizujemy projekt „Bezpieczny Senior – świadomy obywatel” 

  Od 1 maja do 31 grudnia 2021 roku realizujemy projekt „Bezpieczny Senior – świadomy obywatel” współfinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021. Projekt ten zakłada realizację następujących działań: organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego Akademia Lokalnego Animatora Bezpieczeństwa Seniorów, 5 edycji dla 60 osób. 2. opracowanie i ogólnopolską dystrybucję 3 broszur edukacyjno-informacyjnych pn. Bezpieczny Senior, 3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego Bezpieczny Senior – świadomy Senior. Grupę docelową tego projektu stanowią osoby 60+ w tym będącymi liderami/przedstawicielami organizacji seniorskich i/lub członkami gminnych rad seniorów w Polsce. Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu: https://bsso.eiro.pl/

 • AKTUALNOŚCI

  Badanie jakości życia seniorów 60+ – SeniorHub

  Ponad połowa (59,5%) badanych osób 60+ w Polsce deklaruje, że ich kondycja psychiczna jest gorsza niż przed pandemią. Co więcej, spada ich aktywność fizyczna, wzrasta zmęczenie wynikające z obostrzeń, a także trudności związane z korzystaniem z usług leczniczych. To wyniki pierwszego w Polsce badania jakości życia osób 60+ w trakcie pandemii COVID-19, które przeprowadził SeniorHub. Instytut Polityki Senioralnej. Więcej o wynikach badania można przeczytać tutaj.

 • AKTUALNOŚCI

  Potrzeby i zdrowie seniorów w czasie COVID -19. Raport z badań

  Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej we współpracy z koordynatorami programu społecznego „Adamed dla Seniora” przeprowadził badanie pt. „Potrzeby i zdrowie seniorów podczas COVID-19”. Poniżej zamieszczamy raport z ww. badania oraz informację prasową z wynikami. Raport z badania „Potrzeby i zdrowie seniorów podczas COVID-19″ Informacja prasowa: Niepokojące wyniki raportu: trudny dostęp do lekarza, brak badań i coraz gorszy stan psychiczny seniorów

 • AKTUALNOŚCI

  IX Forum Seniora

  W imieniu organizatorów – Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej zapraszamy na IX wiosenną edycję Forum Seniora w internecie. Spotkanie już 21 kwietnia.Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej: https://gazetakrakowska.pl/zapraszamy-na-ix-wiosenna-edycje-forum-seniora-spotkamy-sie-juz-21-kwietnia/ar/c14-15515453 Regulamin IX Forum Seniora Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej można znaleźć tutaj:https://gazetakrakowska.pl/regulamin-ix-forum-seniora-dziennika-polskiego-i-gazety-krakowskiej/ar/c14-15521979 Rejestracja: od dnia 31.03.2021 r. do dnia 21.04. 2021 r., do godz. 10.00.

 • AKTUALNOŚCI

  Nowe FIO 2021

  Ogłoszony został konkurs w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2021. W tym roku budżet programu został zwiększony o 1/3 i wynosi 80 mln zł. Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów: 1. Mikro-inicjatywy 2.Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego 3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym 4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich Najważniejsze informacje: jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1, w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty); nabór ofert rozpocznie się…