• AKTUALNOŚCI

  Nabór wniosków – AKTYWNI OBYWATELE

  Już 25 stycznia 2022 r. ma zostać ogłoszony 2. konkurs tematyczny w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Celem Programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość. Na działania w jakim obszarze można uzyskać wsparcie?

 • AKTUALNOŚCI

  Witamy w 2022 roku!

  Szczęśliwego Nowego Roku! Mamy dla Was dobre wiadomości. Fundacja EIRO w 2022 roku kontynuuje realizację projektu OBYWATELE PARTYCYPUJĄ LOKALNIE – AKTYWNIE I PROFESJONALNIE!, sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021–2030.  Co to oznacza?

 • AKTUALNOŚCI

  NOWE FIO, PROO, ROHIS

  Wystartowały otwarte konkursy dotacyjne w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, Programu NOWE FIO oraz Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 - EDYCJA 2022.

 • AKTUALNOŚCI

  Broszury edukacyjno-informacyjne BEZPIECZNY SENIOR

  Publikujemy najnowsze broszury edukacyjno-informacyjne z cyklu BEZPIECZNY SENIOR, wydane w ramach projektu „BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY OBYWATEL”, współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021. Już wkrótce rozpoczniemy dystrybucję wydrukowanych broszur do 1100 podmiotów – w tym organizacji seniorskich oraz gminnych rad seniorów działających w Polsce. Publikacje w formie pliku PDF można pobrać ze strony: https://bsso.eiro.pl/do-pobrania/

 • AKTUALNOŚCI

  Badanie „Sytuacja NGO-sów w czasie pandemii” – WARTO WIEDZIEĆ

  Z jakimi problemami borykają się organizacje pozarządowe w dobie pandemii? 266 fundacji i 255 stowarzyszeń z 16 województw wzięło udział w badaniu, w którym wskazało, co sprawia im największe trudności. Zachęcamy do przeczytania podsumowania z badania "Sytuacja NGO-sów w czasie pandemii" przeprowadzonego metodą CAWI przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla portalu zbiórkowego Szczytny-Cel.pl.

 • AKTUALNOŚCI

  Roczne programy współpracy z NGO – WARTO WIEDZIEĆ

  Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do 30 listopada organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 • AKTUALNOŚCI

  Budżety obywatelskie – WARTO WIEDZIEĆ

  Co warto wiedzieć o budżecie obywatelskim? Osoby zainteresowane tematyką budżetów partycypacyjnych zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej ... Wpis powstał w związku z realizacją projektu „Obywatele partycypują lokalnie – aktywnie i profesjonalnie!” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 • AKTUALNOŚCI

  Potrzebujesz porady? Skorzystaj z PID!

  Przypominamy, że nasi eksperci z Punktu Informacyjno-Doradczego, udzielają bezpłatnych konsultacji telefonicznych i mailowych. Wsparcie obejmuje kwestie związane ze wszczynaniem procedury tworzenia ciała partycypacyjnego, jej przeprowadzeniem oraz skutecznym podejmowaniem różnorodnych inicjatyw w ramach utworzonego organu. Ponadto doradcy pomagają w przygotowaniu wniosku do budżetu obywatelskiego, zgłoszeniu inicjatywy lokalnej, rozwiązaniu problemów formalnoprawnych związanych np. ze zmianą statutu, dokonaniem zgłoszeń do KRS, zawieraniem umów.

 • AKTUALNOŚCI

  AKADEMIA AKTYWNEGO OBYWATELA – krótkie podsumowanie

  Za nami są już trzy edycje warsztatów Akademia Aktywnego Obywatela przeprowadzonych w ramach projektu „Obywatele partycypują lokalnie – aktywnie i profesjonalnie!” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Czcionka
Kontrast