Sprawozdania finansowe za 2021 r. – terminy

W Ministerstwie Finansów trwają pracę nad wydłużeniem czasu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2021 r.

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych będzie dotyczyć:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Projekt rozporządzenia ws. wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych i jest dostępny na stronie legislacja.rcl.gov.pl

źródło: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/wyjasnienia-esf/dluzsze-terminy-sprawozdawcze-za-2021-rok/

Czcionka
Kontrast