Akademia Aktywnego Obywatela – kolejne szkolenie

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego zaprasza do udziału w bezpłatnym, 3-dniowym szkoleniu z cyklu „AKADEMIA AKTYWNEGO OBYWATELA” [IV edycja], organizowanym w ramach projektu „Obywatele partycypują lokalnie-aktywnie i profesjonalnie!” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

UCZESTNICY:

Szkolenie dedykowane jest:

 • osobom planującym założyć organizację pozarządową (stowarzyszenie, fundację);
 • osobom/organizacją planującym zainicjować powstanie ciał partycypacji obywatelskiej (np. radę seniorów, radę pożytku publicznego);
 • liderom/przedstawicielom stowarzyszeń/fundacji (członkom i kandydatom na członków zarządu i komisji rewizyjnej).   

TEMATYKA:

Zajęcia obejmują w szczególności następującą tematykę:

 • Organy wewnętrzne w NGO’s: m.in. zadania walnego zadania, zarządu i komisji rewizyjnej; wzajemne relacje pomiędzy ww. organami; dokumentacja w stowarzyszeniu; regulaminy. 
 • Formalnoprawne aspekty związane z funkcjonowaniem NGO’s, m.in.: statut; dostosowanie statutu do znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach; sprawozdawczość; odpłatna i nieodpłatna działalność statutowaochrona danych osobowych [RODO]; zatrudnienie w NGO’s; umowy o dzieło a umowy zlecenia; status OPP, TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA NGO’s – terminy składania sprawozdań z działalności, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia/fundacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zwolnienia ze składek ZUS, ulgi podatkowe.
 • PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – nowy obowiązek dla organizacji pozarządowych.
 • REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – nowy obowiązek dla organizacji pozarządowych.
 • DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH – nowy obowiązek dla organizacji pozarządowych.
 • Pozyskiwanie środków na działalność statutową, m.in.: źródła pozyskiwania środków; zasady konstruowania wniosku o dofinasowanie; analiza problemowa; budżet projektu, umowa o dofinasowanie; realizacja projektu; rozliczenie projektu. Dopuszczalne zmiany w projektach dofinasowanych ze środków publicznych w związku ze stanem epidemii COVID-19. 
 • Jak założyć radę seniorów? Czym jest rada seniorów? Czym rada seniorów powinna się zajmować?
 • Rady pożytku publicznego i inne ciała partycypacyjne.
 • Inicjatywa lokalna. Budżet obywatelski. 
 • i wiele innych dostosowanych do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Uczestnicy Akademii, po udziale w szkoleniu, otrzymają indywidualne wsparcie doradcze, udzielane w formie porad/konsultacji telefonicznych lub e-mailowych.

TERMIN:

 • 8, 9, 10 marca 2022 r.

Organizator pokrywa koszty pobytu (dwa noclegi, wyżywienie), koszt materiałów dydaktycznych oraz częściowy zwrot kosztów przejazdu.   

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ! 

W warsztatach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zostaną telefonicznie lub mailowo poinformowane przez organizatora o zakwalifikowaniu się.

Zgłoszeń należy dokonywać mailowo: fundacja@eiro.pl

Pragniemy podkreślić, że w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zajęcia będą odbywały się w komfortowych warunkach z zachowaniem reżimu sanitarnego, tj.: w niedużych grupach, w przestronnych pomieszczeniach, z zachowaniem wymaganych odległości pomiędzy poszczególnymi uczestnikami warsztatów, z zapewnieniem środków dezynfekujących.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

W razie pytań dot. warsztatów prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Zofia Mółka

e-mail: fundacja@eiro.pl, tel. 696 952 016

Już wkrótce rekrutacja na kolejne edycje szkoleń!

Czcionka
Kontrast