AKADEMIA AKTYWNEGO OBYWATELA – krótkie podsumowanie

Za nami są już trzy edycje warsztatów Akademia Aktywnego Obywatela przeprowadzonych w ramach projektu „Obywatele partycypują lokalnie – aktywnie i profesjonalnie!” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

W warsztatach uczestniczyli liderzy/przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby planujące założyć organizacje pozarządową (stowarzyszenie/fundacje) a także zainicjować powstanie ciał partycypacji obywatelskiej (np. radę seniorów, radę pożytku publicznego). Łącznie gościliśmy 24 osoby w tym z: Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego, Legionowa, Tylicza, Krynicy-Zdrój, Piwnicznej-Zdrój, Starachowic, Płocka, Nowego Targu, Zamościa, Ropy, Warszawy, Łosia.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zajęcia odbywały się w komfortowych warunkach z zachowaniem reżimu sanitarnego tj.: w niedużych grupach, w przestronnych pomieszczeniach, z zachowaniem wymaganych odległości pomiędzy poszczególnymi uczestnikami warsztatów, z zapewnieniem środków dezynfekujących.

Uczestnicy warsztatów Akademia Aktywnego Obywatela pozyskali wiedzę na temat:

1/ organów wewnętrznych w NGO’s: m.in. zadania walnego zadania, zarządu i komisji rewizyjnej; wzajemne relacje pomiędzy ww. organami; dokumentacja w stowarzyszeniu regulaminy,

2/ formalnoprawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem NGO’s, m.in.: statut; dostosowanie statutu do znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach; sprawozdawczość; odpłatna i nieodpłatna działalność statutowaochrona danych osobowych [RODO]; zatrudnienie w NGO’s; umowy o dzieło a umowy zlecenia; status OPP, tarcza antykryzysowa dla ngo’s – terminy składania sprawozdań z działalności, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia/fundacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zwolnienia ze składek ZUS, ulgi podatkowe.

3/ nowych obowiązków dla organizacji pozarządowej w tym m.in.: Pracownicze Plany Kapitałowe, Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, Dostępność stron internetowych,

4/ pozyskiwania środków na działalność statutową, m.in.: źródła pozyskiwania środków; zasady konstruowania wniosku o dofinasowanie; analiza problemowa; budżet projektu, umowa o dofinasowanie; realizacja projektu; rozliczenie projektu. Dopuszczalne zmiany w projektach dofinasowanych ze środków publicznych w związku ze stanem epidemii COVID-19,

5/ jak założyć radę seniorów? czym jest rada seniorów i jakie ma kompetencje?

6/ rady pożytku publicznego i innych ciał partycypacyjnych,

7/  inicjatywy lokalnej – budżetu obywatelskiego. 

Uczestnicy Akademii, po udziale w  warsztatach, zostali objęci indywidualnym wsparciem doradczym, udzielanym w formie porad/konsultacji telefonicznych lub e-mailowych.

Kolejne edycje warsztatów już w przyszłym roku. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową!